NHO Europanytt 04.05.2017

Europeisk næringsliv om "Compliance Package" | Europakommisjonen oppfordrer til utfasing av midlertidige grensekontroller | Europaparlamentarikere ønsker en felles strategi for delingsøkonomien

Publisert 04.05.17

NHO Brussel

INDRE MARKED / DIGITAL AGENDA: Europeisk næringsliv om "Compliance Package"
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har kommentert Europakommisjonens nylig lanserte "Compliance Package". Pakken inneholder lovforslag og andre tiltak for å forbedre etterlevelsen av regelverkene knyttet til det indre marked. Blant annet foreslår Kommisjonen å etablere en ny felles digital portal som kan tilby bedrifter informasjon og nødvendig assistanse for å kunne operere i det indre marked, som en forbedringer av problemløsningsnettverket for det indre marked (SOLVIT). Kommisjonen foreslår også nye regler for innhenting av bedriftsinformasjon for å sikre bedre etterlevelse av indre markedsreglene generelt. BusinessEurope er positiv til forslaget om en ny digital informasjonsportal, men har bekymringer rettet mot forslagene knyttet til SOLVIT. BusinessEurope er skeptisk til at bedrifter skal måtte gi fra seg sensitiv bedriftsinformasjon uten en klar hensikt og med trussel om sanksjoner. Les mer her 

INNENRIKS: Europakommisjonen oppfordrer til utfasing av midlertidige grensekontroller
Europakommisjonen kom nylig med anbefalinger til Norge, Sverige, Danmark, Østerrike og Tyskland om å fase ut den midlertidige kontrollen som eksisterer ved noen av de indre Schengengrenser de neste seks månedene. Dette baserer seg på en vurdering om at blant annet flyktningsituasjonen er i ferd med å stabilisere seg. Det er derfor et mål å komme tilbake til et fult fungerende Schengenområde der kontroller kun utføres målrettet og i begrenset omfang som et siste virkemiddel. Les mer her

INDRE MARKED / DIGITAL AGENDA: Europaparlamentarikere ønsker en felles strategi for delingsøkonomien
Parlamentskomiteen for det indre marked kom nylig med en oppfordring til en felles EU strategi for delingsøkonomien. Den ikke-bindende resolusjonen fremmer behovet for å håndtere gråsoner i reguleringen som har ført til stor variasjon i praksis blant medlemslandene grunnet nasjonal og regional lovgivning på området. Like viktig er det, ifølge parlamentarikerne, at nye reguleringer ikke hindrer delingsøkonomien. Les mer her

TALER:
EUs sjefsforhandler for de kommende Brexit-forhandlingene: on the adoption of the Commission's recommendation on draft negotiating directives

Kommissær for økonomi-, finans- og skattepolitikk, Pierre Moscovici: on the negotiations with Greece

Høyrepresentant for utenrikssaker, Federica Mogherini, på vegne av EU: on the occasion of the World Press Freedom Day, 3 May 2017

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss