NHO Europanytt 04.06.2014

Europakommisjonens landspesifikke anbefalinger får støtte | Verdens største sivile robotikkprogram | Nedgang i utslipp av klimagasser | Økt bruttonasjonalprodukt

Publisert 04.06.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Europakommisjonens landspesifikke anbefalinger får støtte
BUSINESSEUROPE uttrykte i en pressemelding i går støtte til Europakommisjonens landspesifikke anbefalinger. Ifølge organisasjonen sender Kommisjonen et viktig og riktig budskap. Oppfordringen som er gitt til en rekke land, om å effektivisere bruken av offentlige midler for å kunne redusere høye nivåer av arbeidsbeskatning, trekkes fram som spesielt positiv.  NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

TEKNOLOGI: Verdens største sivile robotikkprogram
Europakommisjonen lanserte i dag verdens største sivile forsknings- og innovasjonsprogram innen robotikk. Programmet, kalt SPARC, er en del av Horisont 2020 og er åpent for alle europeiske bedrifter og forskningsinstitusjoner. De første utlysningene kommer i oktober 2014, med søknadsfrist i april 2015. Les mer her

MILJØ: Nedgang i utslipp av klimagasser
Ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA) falt EUs utslipp av klimagasser med 1,3 prosent i 2012. EUs utslipp ligger dermed 19,2 prosent under utslippsnivået for 1990, som betyr at målet om en reduksjon på 20 prosent innen 2020 er innen rekkevidde. Les mer her

ØKONOMI: Økt bruttonasjonalprodukt
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, steg EUs bruttonasjonalprodukt med 0,3 prosent fra siste kvartal 2013 til første kvartal 2014. Sammenlignet med første kvartal i fjor, er det en økning på 1,4 prosent. Norges BNP steg i første kvartal 2014 med 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2013, og 0,3 prosent sammenlignet med siste kvartal 2013. Les mer her

TALER:
Miljøkommissær Janez Potočnik: We need a new revolution
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Lighting a SPARC under our competitive economy
Regionalkommissær Johannes Hahn: Growing Together: for a connected, inclusive and prosperous EU Baltic Sea Macro-Region
Utvidelseskommissær Štefan Füle: Enlargement and Western Balkans what's next

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss