NHO Europanytt 05.01.2015

Et konkurransedyktig, digitalt og involvert Europa | Denne uken i EU

Publisert 05.01.15

NHO Brussel

ARTIKKEL: Et konkurransedyktig, digitalt og involvert Europa
1. januar 2015 overtok Latvia formannskapet i Rådet for Den europeiske union for første gang siden landet ble medlem av EU i 2014. Formannskapet blir også det første som starter sin periode med ‘det nye EU’ på plass. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Økonomikomiteen skal drøfte regler som skal styrke integriteten til benchmarks i finansielle instrumenter og kontrakter

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645