NHO Europanytt 05.01.2015

Et konkurransedyktig, digitalt og involvert Europa | Denne uken i EU

Publisert 05.01.15

NHO Brussel

ARTIKKEL: Et konkurransedyktig, digitalt og involvert Europa
1. januar 2015 overtok Latvia formannskapet i Rådet for Den europeiske union for første gang siden landet ble medlem av EU i 2014. Formannskapet blir også det første som starter sin periode med ‘det nye EU’ på plass. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Økonomikomiteen skal drøfte regler som skal styrke integriteten til benchmarks i finansielle instrumenter og kontrakter

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss