NHO Europanytt 05.02.2015

Bedre utsikter men fortsatt utfordringer | Foreslår toårig unntak for pensjonsfond | Prioriteringer for EFTA-samarbeidet våren 2015 | Nye retningslinjer for teknologioverføringsavtaler | Vil du lære mer om EU?

Publisert 05.02.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Bedre utsikter men fortsatt utfordringer
Ifølge de økonomiske prognosene publisert avEuropakommisjonen i dag, er det ventet økonomisk vekst i alle EUs medlemsland i år. Veksten vil komme som følge av økt innenlandsk og utenlandsk etterspørsel, ekspansiv pengepolitikk og nøytral finanspolitikk. BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, uttaler i en pressemelding at investeringer og strukturelle reformer er sentrale virkemidler for å skape vekst. Ifølge organisasjonen har de landene som har gjennomført de mest ambisiøse reformene de mest betydningsfulle vekstratene nå. Les mer her og her

FINANS: Foreslår toårig unntak for pensjonsfond
Europakommisjonen publiserte nylig en rapport som anbefaler at pensjonsfond innvilges et toårig unntak fra kravene om sentral avregning for sine transaksjoner av OTC-derivater. Hensikten er å gi de sentrale motpartene tid til å finne en løsning for pensjonsfond. Samtidig oppfordres det til å fortsette å forsøke å finne tekniske løsninger ettersom målet er sentral avregning også for pensjonsfond, som for andre finansinstitusjoner. Les mer her

HANDEL: Prioriteringer for EFTA-samarbeidet våren 2015
Liechtenstein presenterte nylig sine prioriteringer for dette halvåret, som leder for EFTA-rådet. EFTA-rådet vil fortsette dialogen med USA og EU i forbindelse med forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom de to aktørene. Rådet tar også sikte på å ferdigstille Guatemalas tiltredelse i frihandelsavtalen mellom EFTA og Sentral-Amerika, starte forhandlinger med Filippinene, og videreføre forhandlinger med India og Indonesia. Les mer her

KONKURRANSE: Nye retningslinjer for teknologioverføringsavtaler
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer for vurdering av teknologioverføringsavtaler under konkurranseregelverket i EØS. Vedtaket kommer i etterkant av inkorporeringen av den nye gruppeunntaksforordningen om teknologioverføring. Les mer her

EU-KURS: Vil du lære mer om EU?
NHO arrangerer EU-kurs for medlemmer og NHO-ansatte. Kurset vil gi bred forståelse for hvordan norske bedrifter påvirkes av EU og hvordan vi kan medvirke i EUs prosesser. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Finance at your service – capital markets union as an instrument of sustainable growth
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: "Europe's energy security challenges: ''La Unión hace la fuerza'"
Miljøkommissær Karmenu Vella: Opening of the 2015 Euromaritime and Eurowaterways Trade Show
Handelskommissær Cecilia Malmström: TTIP: How Europe Can Deliver
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Presentation of the 2015 Winter Economic Forecast

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645