NHO Europanytt 05.03.2014

Produktsikkerhetspakken bør ikke hastes gjennom | Forenklet tilgang til EU-midler | Identifisering av risikotakere | EU mer innovativ, men regionale forskjeller | BNP steg siste kvartal i fjor | Viktig fase i det europeiske semester

Publisert 05.03.14

NHO Brussel

INDRE MARKED: Produktsikkerhetspakken bør ikke hastes gjennom
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill om produktsikkerhetspakken til Europaparlamentet. Organisasjonen støtter en forbedring av regelverket men ber om at tiltakene må stå i forhold til målet. Ifølge organisasjonen sikrer eksisterende regelverk produktsikkerheten i det indre marked. BUSINESSEUROPE ber derfor Parlamentet unngå å fatte forhastet vedtak på dette komplekse området. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

FORENKLING: Forenklet tilgang til EU-midler
Europakommisjonen vedtok i går sin siste resultattavle for forenkling. Over 120 tiltak skal forenkle EUs regler for støtte til europeiske virksomheter, byer, regioner, forskere og organisasjoner. Les mer her

FINANS: Identifisering av materielle risikotakere
Europakommisjonen vedtok i går tekniske standarder for tilsyn (RTS) med såkalte risikotakere i banker og investeringsfirma. Risikotakere er ansatte med yrkesrelaterte aktiviteter som har en materiell innvirkning på en institusjons risikoprofil. Standardene ble utviklet av den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) og supplerer kravene i Kapitalkravsdirektivet. Les mer her

INNOVASJON: EU mer innovativ, men regionale forskjeller
Europakommisjonen offentliggjorde i går to resultattavler, en om innovasjon i unionen og en om regional innovasjon. Ifølge tallene reduseres innovasjonsgapet mellom Europa og USA, og Europa og Japan, men det er fortsatt variasjoner mellom landene innad i Europa. På det regionale nivået, ser man økende forskjeller. Norge ligger under EUs gjennomsnitt, i gruppen for «moderate innovatører». Les mer her

ØKONOMI: BNP steg siste kvartal i fjor
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg EUs bruttonasjonalprodukt med 0,4 prosent i fjerde kvartal i fjor. Sammenlignet med samme kvartal i 2012, er dette en økning på 1,1 prosent. I Norge sank bruttonasjonalproduktet med 0,2 prosent i fjerde kvartal i 2013. Det var likevel en økning på 1,3 prosent fra samme kvartal året før. Les mer her

ØKONOMI: Viktig fase i det europeiske semester
Europakommisjonen publiserte i dag sine konklusjoner fra undersøkelsene som ble utført i 17 medlemsland for å identifisere makroøkonomiske ubalanser. I undersøkelsene ser også Kommisjonen på framgangen som er gjort for å redusere budsjettunderskudd. Ifølge undersøkelsen styrker den økonomiske opphentingen seg, men det gjenstår fremdeles utfordringer. Prosessen er en viktig etappe i det europeiske semester. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Statement on antitrust decisions on power exchanges

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605