NHO Europanytt 05.03.2015

Den sosiale dialogen må bli et partnerskap for reform | Statusrapport for Europas miljø | Utfordringer for likestilling mellom kjønnene | Utlysning for energiprosjekter under CEF

Publisert 05.03.15

NHO Brussel

SOSIALT: Den sosiale dialogen må bli et partnerskap for reform
BUSINESSEUROPE publiserte i dag en pressemelding der de uttrykker sin støtte til Europakommisjonens initiativ for å relansere og styrke den europeiske sosiale dialogen. Ifølge organisasjonen er det behov for en felles visjon for kommende utfordringer, spesielt på arbeidsmarkedet. Arbeidstakerorganisasjoner må ta hensyn til den sterke globale konkurransen europeiske selskaper står overfor. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

MILJØ: Statusrapport for Europas miljø
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig sin femårige statusrapport for Europas miljø. Ifølge rapporten har EUs koordinerte miljøpolitikk bedret miljøet og resultert i økt livskvalitet samtidig som den har vært en driver for innovasjon, sysselsetting og vekst. Man står imidlertid fortsatt overfor store utfordringer. For å løse disse kreves det fundamentale endringer i produksjons- og forbruksmønstre. Les mer her

LIKESTILLING: Utfordringer for likestilling mellom kjønnene
Ifølge tall lagt fram av Europakommisjonen i dag, tjener kvinner i gjennomsnitt 16,4 prosent mindre enn menn per time i EU. Kommisjonens årlige rapport om likestilling mellom kjønnene viser at det fortsatt er mye som gjenstår til tross for en viss framgang på området. Les mer her 

ENERGI: Utlysning for energiprosjekter under CEF
Europakommisjonen lanserte i dag en prosjektutlysning under finansieringsordningen for utbygging av transport-, telekom- og energiinfrastruktur, Connecting Europe Facility (CEF). 100 millioner euro gjøres tilgjengelig for prosjekter som skal bidra til å få en slutt på energiisolasjon, fjerne flaksehalser og ferdigstille det europeiske energimarkedet. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: A strong and stable banking system at the heart of Europe’s recovery
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Opening remarks at High Level Conference "A New Start for Social Dialogue"
Miljøkommissær Karmenu Vella: Speech at the 2015 European Circular Economy Conference
Transportkommissær Violeta Bulc: Full steam ahead: Europe needs a top-quality shipping sector that can compete internationally
Kommissær for den digitale økonomi og samfunn Günther Oettinger: The road to 5G
Forskningskommissær Carlos Moedas: Momentum for European Innovation and Competitiveness
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Extending the Digital Agenda in the developed world 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss