NHO Europanytt 05.05.2014

Ønsker investor-stat tvisteløsning i TTIP | Negativ til skatt på finansielle transaksjoner | Fortsatt økonomisk oppgang i EU | Endringer i ETS innlemmet i EØS-avtalen | Høring om Europa 2020-strategien | Denne uken i EU

Publisert 05.05.14

NHO Brussel

FINANS: Ønsker investor-stat tvisteløsning i TTIP
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt syn på investor-stat tvisteløsningsmekanismer (ISDS). Ifølge organisasjonen er ISDS avgjørende for å sørge for en nøytral og faktabasert tvisteløsningsmekanisme ved brudd på investeringsavtaler. BUSINESSEUROPE tar derfor til orde for å inkludere ISDS i alle EUs bilaterale investerings- og frihandelsavtaler. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

SKATT: Negativ til skatt på finansielle transaksjoner
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Rådet for økonomi og finans om Europakommisjonens forslag om skatt på finansielle transaksjoner (FTT). Organisasjonen viser til en rekke studier som antyder at en slik skatt ikke vil bidra til økt finansiell stabilitet i Europa og kan virke ødeleggende for allerede iverksatte tiltak. Ifølge BUSINESSEUROPE bør FTT tas av agendaen. Les mer her

ØKONOMI: Fortsatt økonomisk oppgang i EU
Europakommisjonen presenterte i dag sine økonomiske prognoser for 2014-2015. Ifølge Kommisjonen fortsetter den økonomiske oppgangen. Prognosene tyder på at veksten i bruttonasjonalprodukt i EU vil være på 1,6 prosent i 2014 og 2,0 prosent i 2015. Prognosene forutsetter at medlemslandene og EU iverksetter de tiltakene som er vedtatt. Les mer her

KLIMA: Endringer i ETS innlemmet i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landene og EU vedtok nylig å innlemme i EØS-avtalen en forordning om EUs kvotehandelssystem (ETS). Forordningen utsetter inkluderingen av internasjonal luftfart i ETS til 2017. Les mer her

ØKONOMI: Høring om Europa 2020-strategien
Europakommisjonen lanserte i dag en høring om Europa 2020-strategien. Interessenter kan gi sine innspill fram til 31. oktober 2014. Les mer her 

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal presentere en tiltaksplan for innovasjon i marin sektor. 
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finans og i Rådet for utenrikssaker. Finansministrene skal forsøke å nå politisk enighet om et direktiv som endrer eksisterende skatteregler for holdingselskap og datterselskap i ulike medlemsland. Implementeringen av styrket samarbeid om skatt på finansielle transaksjoner og en gjennomgang av makroøkonomiske ubalanser står også på agendaen. Eurogruppen har også møte. Utenriksministrene har forhandlingene om frihandelsavtaler med USA (TTIP), Canada og Japan på agendaen. De skal også diskutere EUs strategi for WTOs post-Bali arbeidsprogram og det multilaterale initiativet for grønne produkter. 

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Global Europe, from the Atlantic to the Pacific
Handelskommissær Karel de Gucht: What we need to make TTIP work 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss