NHO Europanytt 05.09.2014

Økt bruttonasjonalprodukt i EU | Redusert overskudd i driftsbalansen

Publisert 05.09.14

NHO Brussel

Økonomi: Økt bruttonasjonalprodukt i EU
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, steg EUs sesongjusterte bruttonasjonalprodukt med 0,2 prosent fra første til andre kvartal 2014. Sammenlignet med andre kvartal 2013 har bruttonasjonalproduktet i EU økt med 1,2 prosent. I Norge steg bruttonasjonalproduktet 1,8 prosent i andre kvartal 2014 sammenlignet med andre kvartal 2013. Les mer her

Økonomi: Redusert overskudd i driftsbalansen

Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, hadde EUs eksterne driftsbalanse et overskudd på 12 milliarder euro i andre kvartal 2014. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, er det en nedgang på 35,5 milliarder euro. Les mer her 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss