NHO Europanytt 05.09.2016

Forbrukerne i Europa mer fornøyd enn tidligere | Prisøkning i produksjon | Økt varehandel | Nytt EU-direktiv om maritimt utstyr

Publisert 05.09.16

NHO Brussel

ØKONOMI: Forbrukerne i Europa mer fornøyd enn tidligere
Europakommisjonen publiserte i dag resultat fra sin årlige undersøkelse av det europeiske forbrukermarked. Tallene viser at forbrukere i EU mener at markedet forbedrer seg. Vurderingene er mer positive enn siste måling i 2014, og viser at tendensene som observeres siden 2010 vedlikeholdes. Av de ulike markedene viser finansielle tjenester størst fremgang. Les mer her

INDUSTRI: Prisøkning i produksjon
Eurostat publiserte nylig tall for europeisk industri som viser at industrielle produksjonskostnader har steget med 0.1 prosent i eurosonen, samt de resterende medlemslandene i EU, fra juni til juli i år. Stigningsverdien skyldes en kombinasjon av prisøkninger i ulike typer vareproduksjonen, og prisfall i energisektoren. I Norge sank produksjonskostnadene med 1.3 prosent over samme periode. Les mer her

ØKONOMI: Økt varehandel
Eurostat publiserte i dag tall som viser at volumet av varehandel har steget med 1.1 prosent i eurosonen og 1.0 prosent i hele EU fra juni til juli i år. Økninger i salg av drivstoff og konsumprodukter er blant faktorene som har bidratt til den generelle veksten. I Norge sank varehandelen med 0.6 i samme periode. Les mer her

MARITIMT: Nytt EU-direktiv om maritimt utstyr
Et direktiv for standarder i maritimt utstyr trådte nylig i kraft i EØS-området. Direktivet erstatter det gamle direktivet om maritimt utstyr, fra 1996, og skal øke sikkerheten til havs og minske maritim forurensning ved å harmonisere de nasjonale regelverkene. De nye kravene vil angå produsenter, leverandører og forbrukere av maritimt utstyr. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET skal ha politisk gruppe- og komitéuke. Europaparlamentets president Martin Schultz, Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker og formannen for høynivågruppen for egenressurser Mario Monti er blant deltagerne i en konferanse der det diskuteres hvordan EU skal finansieres over de neste årene. Parlamentets undersøkelseskomité for utslippsmålinger i bilbransjen skal holde en høring om lovgivning angående utslippsmåling i perioden fra 2010 til 2014. Den Internasjonale redningskomiteen (IRC) skal møte europaparlamentarikere for å diskutere organisasjonens humanitære bistandsoperasjoner for flyktninger. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
Dersom du har problemer med å lese denne e-posten finner du dagens NHO Europanytt og ytterligere EU- og EØS-stoff på vår hjemmeside: http://www.nho.no/europa. NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. Mottakerne av brevet forplikter seg til ikke å bruke opplysninger som fremkommer i nyhetsbrevet til skade for NHO eller NHOs medlemsbedrifter. Gi oss beskjed dersom du ikke ønsker å stå som mottaker.

Kontakt oss