NHO Europanytt 05.09.2017

Parlamentets Brexit-koordinator uttrykker sine bekymringer

Publisert 05.09.17

NHO Brussel

EU-institusjonene er nå i gang igjen i sitt arbeid for fullt. Gjennomføringen av Energiunionen, videreutvikling og digitalisering av sentrale deler i indre markedsregelverket, fri flyt av data og cybersikkerhet, en transport- og mobilitetspakker, europeisk søyle for sosiale rettigheter, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon (FP9) samt mulig revidering av selskapsretten vil være noen viktige temaer på EUs agenda i høst.  Og så ikke minst Brexit! Den 3. forhandlingsrunden ble i forrige uke gjennomført uten særlig fremgang. Parallelt med de ulike forhandlingsrundene mellom EU og UK fortsetter debatten både i Brussel og i London. Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker forventes neste uke i sin årlige "State of the Union" tale å gi sitt syn både på betingelsene for uttreden og fremtiden for det europeiske samarbeidet. Som et oppspill til det møter President Juncker denne uken både Europaparlamentets Brexit-koordinator, Guy Verhofstadt, samt EU-ambassadørene fra alle EUs medlemsland til felles samtaler i Brussel. Viktige dialogrunder som også myndigheter, politikere og næringsliv i Norge bør følge tett med på.

BREXIT: Parlamentets Brexit-koordinator uttrykker sine bekymringer
Europaparlamentets brexit-koordinator, den belgiske europaparlamentarikeren Guy Verhofstadt, ga i dag i forbindelse med et møte i konstitusjonskomiteen en orientering om den begrensede fremgangen i brexit-forhandlingene etter de første tre forhandlingsrundene. Verhofstadt legger særlig vekt på UKs oppfatning av sin finansielle forpliktelse til EU, og han understreker betydningen av at UK lever opp til tidligere økonomiske forpliktelser. Han gjorde også et poeng av at selv om forhandlingene hittil har gått tregt, så har det likevel blitt gjort noen fremskritt  med å sikre borgerrettigheter knyttet til helse, sosial sikkerhet og grensearbeidere.  Videre ønsker Verhofstadt også mer klarhet i fremtiden for grensen mellom Irland og Nord-Irland, og understreker at dagens åpne ordning ikke må innskrenkes. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDET Mandag og tirsdag vil det bli holdt et uformelt møte i Rådet for landbruk og fiskeri, som skal diskutere hvordan styrke europeiske landbrukere i møtet med markeds- og produksjonsrisikoer etter 2020.   jordbruks- og fiskeriministre. Torsdag og fredag vil det også være et uformelt møte i Rådet for utenrikssaker, der forsvars- og utenriksministre fra medlemslandene bl.a. skal diskutere utfordringer knyttet til cybersikkerhet sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.. Samtlige rådsmøter  holdes i Tallin.

PARLAMENTET har komite- og gruppeuke i Brussel denne uken. Komiteen for internasjonal handel holder en workshop på Russlands og EUs sanksjoner med fokus på de økonomiske og handelsmessige effektene ved sanksjonene og veien videre. Transportkomiteen holder møte med Henrik Hololei, direktør for Europakommisjonens generaldirektorat for transport (DG MOVE) om nåværende og fremtidige transportpolitiske problemstillinger, dekarbonisering, digitalisering, transportpakken og en oppdatering på Brexit. Justiskomiteen skal stemme over et utkast til innspill til Kommisjonen på håndhevingen av regler for miljøansvar for å unngå klimamessig ødeleggelse. De vil også diskutere opphavsrett og andre rettigheter relatert til organisasjoner som kringkaster på nett også med hensyn til overføring av TV og radioprogrammer. Komiteen for borgerrettigheter vil med Julian King, kommissær for sikkerhetsunionen i EU, diskutere kommisjonens vurdering av EUs sikkerhetspolitikk og den niende rapporten mot en effektiv og genuin sikkerhetsunion.

KOMMISJONEN arrangerer denne uken den 21. konferansen på selskapsrett og corporate governance som vil ta for seg områdene digital selskapsrett, mobilitet av selskaper over landegrenser, samt tilpasset og anvendelige lover og reguleringer i selskapsretten. Konferansen vil bli holdt i Tallin. Kommisjonen arrangerer denne uken også energi-dialog med komiteen for økonomi for å debattere progresjon, utfordringer og samfunnets involvering i EUs energiunion.   

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391