NHO Europanytt 05.10.2015

INDUSTRI: Fall i industriprodusentpriser i EU | PENSJON: Ny rapport om tilstrekkelige pensjoner | MILJØ: Midtveisgjennomgang av naturmangfoldstrategi | DENNE UKEN I EU

Publisert 05.10.15

NHO Brussel

INDUSTRI: Fall i industriprodusentpriser i EU
Industriprodusentprisene i EU falt med 3,4 prosent i august i 2015 sammenlignet med august i fjor. Fallet skyldtes blant annet en nedgang på 12 prosent i energisektoren.

Når energi er utelatt, var nedgangen i prisene totalt i industrien på 0,5 prosent. Tall for Norge viser en nedgang i industriprodusentprisene på 8,0 prosent i august 2015 sammenlignet med samme måned året før. Les mer i  pressemeldingen fra Eurostat.

PENSJON: Ny rapport om tilstrekkelige pensjoner
Europakommisjonen la i dag frem en rapport som viser at EUs pensjonssystemer kan forventes å levere tilstrekkelige pensjoner til fremtidige generasjoner av pensjonister, forutsatt at myndighetene iverksetter retningslinjer for å tilrettelegge for at arbeidstakere kan bli i jobben til de når den lovbestemte pensjonsalderen. Les mer her og her

MILJØ: Midtveisgjennomgang av naturmangfoldstrategi
Europakommisjonen la i dag fram en midtveisgjennomgang av EUs naturmangfoldstrategi fram mot 2020. Ifølge gjennomgangen kan aktiviteter på bakken støttet av tilstrekkelig finansiering beskytte og gjenopprette naturen og de fordelene den gir. Les mer her

TALER:
Utdanningskommissær Tibor Navracsics: Boosting investment in education: Let's make it happen

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE
i Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk, i Rådet for økonomi og finans, i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi og Rådet for justis og innenriks. EUs sosialministre skal drøfte sosiale spørsmål i Det europeiske semester, prioriteringer for sosial beskyttelse i 2016, sosiale reformer og arbeidsmarkedsspørsmål, samt kvinner i styrer.

EUs finansministre skal komme til politisk enighet på direktiv forslaget om grenseoverskridende selskapsskattebestemmelser. Ministrene har også kapitalmarkedsunionen, Det europeiske semester, Stabilitets- og vektspakten og bankunionen på agendaen. Eurogruppen har også møte. EUs transportministre har den fjerde jernbanepakken, implementeringen av initiativene i hvitboken for transport fra 2011 og måling av reelle utslipp fra biler på agendaen. Rådet for justis og innenriks har migrasjon og databeskyttelse på agendaen.

EUROPAKOMMISJONEN
skal delta på G20-ministermøtet på torsdag i Peru. Kommisjonen organiserer en konferanse om hendelsesrapportering i landtransportssikkerhet på EU-nivå 6-7 oktober og organiserer den fjerde SCAR stakeholderkonferansen om en bærekraftig bioøkonomi.

EUROPAPARLAMENTET
har plenumssamling i Strasbourg. Lederne for de politiske gruppene skal drøfte dagens situasjon i Europa med den tyske forbundskansleren og den franske presidenten. Manipulering av utslipp fra biler skal drøftes med Kommissæren for det indre marked. Tiltak for å håndtere flyktningkrisen skal diskuteres. Parlamentarikerne skal stemme over en avtale inngått med Rådet om oppdaterte regler for betalingstjenester. Utenrikskomiteen skal drøfte situasjonen i Syria og det kommende valget i Tyrkia.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382