NHO Europanytt 05.11.2015

Støtteordning forlenges for flyplasser i Nord-Norge | Moderat økonomisk opphenting | Høring om håndheving av konkurransereglene | Energi, transport og samfunn bidrar til klimaendringer

Publisert 05.11.15

NHO Brussel

STATSSTØTTE: Støtteordning forlenges for flyplasser i Nord-Norge
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, besluttet i går å godkjenne en forlengelse av Charterfond Nord-Norge frem til 31 oktober 2017. Fondet gir økonomisk støtte til turoperatører som organiserer charterfly til destinasjoner i Nord-Norge. Det ble etablert i juli 2013 men forsinkelser gjorde at det ikke kom i drift før i oktober 2014. ESA har derfor gått med på å forlenge fondet, for å gi norske myndigheter bedre mulighet til å kunne evaluere virkningen av Charterfond Nord-Norge. Les mer her

ØKONOMI: Moderat økonomisk opphenting Europakommisjonen presenterte i dag sine prognoser for den økonomiske opphentingen i EU for 2016-2017. Lave oljepriser, en gunstig valutapolitikk og en forholdsvis lav ekstern eurokurs har bidratt til en solid opphentingsgrad generelt i EU i 2015. Kommisjonen spår at både Euroområdet og EU som helhet på tross av utfordringer i verdensøkonomien vil fortsette opphentingen i moderat tempo i 2016. Les mer her

KONKURRANSE: Høring om håndheving av konkurransereglene
Europakommisjonen publiserte i går en høring for å kartlegge nasjonale konkurransemyndigheters håndheving av EUs kartellovgivning. Kommisjonen ber om innspill fra alle interessenter om deres erfaringer og å gi tilbakemelding om behovet for ytterligere tiltak for å forbedre håndhevingen og forsterke sanksjonsmulighetene til konkurransemyndighetene. Basert på resultatet av høringen skal Kommisjonen vurdere om den skal foreslå ytterligere tiltak på området. Les mer her 

KLIMA: Energi, transport og samfunn bidrar til klimaendringer
Eurostat publiserte igår et utvalg data på energi, transport og miljø i EU knyttet til klimaendringene. Dataene viser at mens primærenergiforbruket i 2013 var på nivå med tidlig 1990-tall, har fornybar økt sin andel i sluttenergiforbruket og at drivhusgassutslippene sank i samme periode. Dataene ble presentert i forbindelse med publiseringen 2015-utgaven av Energi-, transport- og miljøstatistikkboken og FNs klimakonferanse COP 21 i Paris. Les mer her  

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: "Bank Supervision: Europe in global context"

 *******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391