NHO Europanytt 05.12.2014

Rådsmøte om konkurranseevne | Rådsmøte om europeisk luftfart | 3 milliarder euro i EU-støtte | Konkurranseevnen avhenger av økte FoU-investeringer | Nærmere enighet om nye GMO-regler | Energirådet EU-USA | Økning i bruttonasjonalproduktet i EU

Publisert 05.12.14

NHO Brussel

KONKURRANSE: Rådsmøte om konkurranseevne
Rådet for konkurranseevne konkluderte i går om små og mellomstore bedrifters rolle og om etableringen av et veikart for hvordan mulighetene og utfordringene i europeisk industri skal angripes. Ministrene ble enige om en generell tilnærming for gjennomgangen av pakkereisedirektivet. De konkluderte om satsingsområder for å styrke det indre markedet, deriblant smart regulering og opphavsrettigheter. Les mer her

TRANSPORT: Rådsmøte om europeisk luftfart
Rådet for transport ble nylig enige om en generell tilnærming til to lovforslag i SES II+-pakken (Single European Sky). Lovforslagene skal fremskynde implementeringen av Det felles europeiske luftrom og endre reglene for Det europeiske byrået for luftfartssikkerhet. Ministrene vedtok også en generell tilnærming til et lovforslag knyttet til den fjerde jernbanepakken, og konkluderte om transportinfrastruktur og det trans-europeiske nettverket. Les mer her

LUFTFART: 3 milliarder euro i EU-støtte
Europakommisjonen signerer i dag en partnerskapsavtale med de største aktørene innen regulering av lufttrafikk. Flyselskaper, flyplassoperatører og tilbydere av navigeringstjenester for luftfart vil motta opp til 3 milliarder i EU-støtte for å implementere felles prosjekter og modernisere Europas system for lufttrafikkstyring. Les mer her

FORSKNING: Konkurranseevnen avhenger av økte FoU-investeringer
Europakommisjonen publiserte i går sin årlige rapport om EU-selskapers investeringer i forskning og utvikling (FoU). Rapporten viser at selskapenes FoU-investeringer økte med 2,6 prosent i 2013. Dette er langt lavere enn økningen på 6,8 prosent i 2012. I USA og Japan økte FoU-investeringene i 2013 med henholdsvis 5,0 og 5,5 prosent. Les mer her

MILJØ: Nærmere enighet om nye GMO-regler
Representanter fra Europaparlamentet og Rådet ble nylig enige om nye regler for kultivering av avlinger som inneholder genmodifiserte organismer (GMOer). Hensikten er å gi medlemsland som ønsker å begrense GMO-kultivering økt fleksibilitet. Avtalen må godkjennes av Europaparlamentet og medlemslandene før reglene kan tre i kraft. Les mer her

ENERGI: Energirådet EU-USA
Det sjette Energirådet EU-USA ble nylig avholdt i Brussel. På agendaen stod situasjonen i Ukraina, energisikkerhet, energipolitikk, forskning, teknologi og klima. Les mer her

ØKONOMI: Økning i bruttonasjonalproduktet i EU
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg EUs bruttonasjonalprodukt (BNP) med 0,3 prosent fra andre til tredje kvartal i 2014. Sammenlignet med tredje kvartal i 2013 har BNP økt med 1,3 prosent. I Norge steg BNP med 0,5 prosent fra andre til tredje kvartal i 2014. Sammenlignet med tredje kvartal i 2013, var økningen på 2,0 prosent. Les mer her

TALER:
Handelskommissær Cecilia Malmström: The Trade Commissioner and Parliament: A Vital Relationship
Kommissær for Den digitale økonomi og samfunn Günther Oettinger: Change and Innovation – Speech at the Cable Europe annual event
Visepresident for sysselsetting, vekst, investering og konkurranseevne Jyrki Katainen: Opening remarks at the Competitiveness Council, 4 December 2014
Landbrukskommissær Phil Hogan: Simplification as a top priority in 2015

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss