NHO Europanytt 05.12.2017

Det demokratiske unionspartiet i Nord-Irland frykter å skilles fra UK økonomisk og politisk | Forhandlingene står fast ved spørsmålet om grensen mellom Irland og Nord-Irland og borgerrettighetsspørsmålet | Ny leder Portugals finansminister Màrlo Centeno

Publisert 05.12.17

NHO Brussel

Mandag denne uken var forutsett å bli en viktig dag for brexit-forhandlingene. UK statsminister Theresa May reiste til Brussel for et lunsjmøte med President i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker, for deretter å møte med President for Europarådet Donald Tusk. Mandag morgen hadde også den irske regjeringen møte. Forhandlingene rundt en løsning på de tre hovedspørsmålene i avtalen om uttreden av EU, borgerrettigheter og EU-domstolens rolle, finansielt oppgjør og forhold knyttet til grensen mellom Irland og Nord-Irland var hovedtema for møtene. Det var i forkant av møtene ingen åpenbar løsning på spørsmålet. May har vært tydelig på at UK forlater EU i sin helhet, og at beskyttelse av UKs territorier og økonomiske integritet er høyt prioritert.

Juncker og May hadde mandag ettermiddag en felles pressekonferanse der de uttalte at det har vært et konstruktivt møte med fremgang, men at de ikke har kommet til videre enighet. May og Juncker vil møtes igjen i løpet av uken. Møtene mandag var svært viktige for begge parter, og det er enighet om at det er behov for å komme videre i forhandlingene og åpne muligheten for å diskutere videre forhold og fremtidig handel. Av det som er kommet ut etter møtene ser det ut til at det er borgerrettigheter og grensespørsmålet det fortsatt ikke er enighet om.

BREXIT: Det demokratiske unionspartiet i Nord-Irland frykter å skilles fra UK økonomisk og politisk
Det ble i løpet av lunsjmøtet lekket at May skulle ha inngått en avtale om at Nord Irland skulle særbehandles og dermed forbli under EU-regulering samt i det indre markedet. Dette vekket oppsikt i UK. Det demokratiske unionspartiet i Nord-Irland, DUP, et sterkt kritiske ettersom de ikke ønsker en endring i det økonomiske og politiske forholdet til resten av UK. Dersom Nord-Irland får en særavtale med EU ønsker London, Wales og Skottland det samme. Les mer her, her og her

BREXIT: Forhandlingene står fast ved spørsmålet om grensen mellom Irland og Nord-Irland og borgerrettighetsspørsmålet
Manfred Weber, leder i European People´s Party i Europakommisjonen, uttalte seg mandag morgen om at grenseproblematikken holder forhandlingene fra å gå over i neste fase. "Penger er et problem, men det er ikke det største" skrev han i en Twitter-post. Han snakker videre på vegne av sitt parti og sier at problematikken rundt borgerrettigheten berører millioner av familier, og dersom progresjon på dette området ikke følger vil ikke partiet vurdere fremgangen til å være tilstrekkelig for overgang til fase to av forhandlingene, og forhandlinger om fremtidig forhold mellom EU og UK. Den gjenstår fortsatt uenigheter mellom partene også om hvilken rolle EU-domstolen skal ha i UK etter brexit. Les mer her

EUROGROUP: Ny leder Portugals finansminister Màrlo Centeno
Portugals finansminister Màrlo Centeno, ble i går valgt til ny leder av Eurogroup, etter Jeronen Dijsselboen fra Nederland. Dette er en uformell, men meget viktig gruppe bestående av 19 finansministre i EU (eurosonen) samt representanter fra Den Europeiske Sentralbanken (ECB) og Kommisjonen. Gruppen møtes en gang i måneden (!) til uformelle samtaler om EUs økonomiske utvikling, og vil ha en sentral rolle for den videre håndtering av eksemeplvis EUs nødlån til bl.a. Hellas ifbm. finanskrisen. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET: det er denne uken komitemøter i parlamentet. Det skal denne uken være en høring om EUs strategi for skogbruk der bærekraft, klimavennlighet og innovasjon på området vil bli diskutert. Indremarkedskomiteen stemmer denne uken over direktivet for tjenester i det indre markedet om varslingsprosedyrer for autoriseringsordninger relatert til tjenester. De vil også stemme over direktivet for reguleringer av administrative samarbeider gjennom det indre markedets informasjonssystem.

EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken en konferanse om handelspolitikk i en turbulent verden. Videre vil kommisjonen mandag neste uke arrangere den årlige energidagen for Sentral-Europa, der årets tema vil være bærekraftig energi, innovasjon og fornybar energi.

RÅDET: Rådet for transport og telekommunikasjon vil denne uken ha møte om veitrafikk og luftfart, e-privacy og flyten av ikke-personlig informasjon, samt cyber-sikkerhet. De 27 ministerne i EU-medlemslandene i Eurogruppen vil denne uken ha møte blant annet for å forberede Euro-toppmøtet som vil følge i desember. Videre vil utenriksrådet har møte i forkant av det World Trade Organisations 11. ministerkonferanse i Buenos Aires. Argentina.

*******************************************************   

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

Kontakt oss