NHO Europanytt 06.02.2018

EU med 4 % avvik fra langsiktig energieffektiviseringsmål

Publisert 06.02.18

NHO Brussel

Denne uken er det mye som skjer rundt Brexit. EUs sjefsforhandler for brexit, Michel Barnier, er i London mandag for å møte David Davis, UKs brexit-minister, og deltar på en pressekonferanse om den siste runden med brexit-forhandlinger senere i uken. Samtidig skal brexit-utvalget i underhuset i det britiske parlamentet diskutere fremgangen hittil i forhandlingene med EU, og underhusets europeiske granskningsutvalg avgir en muntlig rapport om saken. Det arrangeres også møter for å jobbe med de hittil uløste problemstillingene hva gjelder Irland og Nord-Irland i overgangsprosessen og etter Storbritannia har forlatt EU. 

ENERGI: EU med 4 % avvik fra langsiktig energieffektiviseringsmål
En fersk rapport fra Eurostat viser at i 2016 var det generelle energiforbruket i EU 4 % over effektiviseringsmålet. Forbruket har blitt redusert med 1,7 % siden 1990, men i løpet av de siste årene har forbruket og effektiviseringen gått opp og ned med tanke på målet satt for 2020. Det største avviket var i 2006 da det var på 16,2 %. Klikk her for mer info samt den fulle rapporten. 

DENNE UKEN I EU:

EUROPAPARLAMENTET
Plenumsmøte i Strasbourg. Blant sakene som skal diskuteres er geo-blokking – forskjellsbehandling av forbrukere i ulike EØS-land i tilgangen til nettsider på tvers av landegrensene i EØS, bl.a. i forbindelse med netthandel. I tillegg er det fremmet et forslag som åpner opp for flernasjonale lister til EU-parlamentsvalg.
President Juncker skal i dag i debatt i parlamentet om Europa sin fremtid. Angela Merkel kommer til Brussel for en arbeidsmiddag med ham senere i uken, samt et møte med Donald Tusk. 

EUROPAKOMMISJONEN
DG Energy – Kommisjonens generaldirektorat for energipolitikk, holder konferanse mandag og tirsdag i Sofia om klimainnovative løsninger for å forbedre luftkvalitet. Forumet består av private selskaper og offentlige sektorer som allerede har utviklet og iverksatt denne type teknologi og innovasjon, med felles mål om å utvikle nye løsninger for fremtiden.
 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

 

Kontakt oss

Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391