NHO Europanytt 06.02.2017

Europeisk næringslivs syn på digital handel | Vil videreføre ETS-reglene for flyruter innenfor EØS  | Denne uken i EU

Publisert 06.02.17

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Europeisk næringslivs syn på digital handel
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, kom i dag med et posisjonsdokument vedrørende digital handel som ser på eksisterende lovverk og markedshindre. Organisasjonen etterlyser i denne sammenhengen bl.a. forbud mot lokaliseringsrestriksjoner for data og teknologinøytrale regler i fremtidige handelsavtaler om digital handel. Les mer her

KLIMA: Vil videreføre ETS-reglene for flyruter innenfor EØS Europakommisjonen foreslo nylig å videreføre reglene i EUs kvotehandelssystem (ETS) knyttet til utslipp fra flyruter innenfor EØS-området. En ny internasjonal avtale om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra flyselskapene som skal gjelde fra 2021 ble inngått ved generalforsamlingen i FNs organisasjon for sivil luftfart (IACO) 2016. For å følge opp fram til den nye avtalen trår i kraft foreslår Kommisjonen derfor å fortsette med det nåværende geografiske omfanget for luftfartssektoren i ETS. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for allmenne saker. Rådet for utenrikssaker skal diskutere situasjonen i Ukraina, Libya og Egypt, samt fredsprosessen i Midtøsten. Rådet for allmenne saker starter forberedelsene til møte i Det europeiske råd 9. og 10.mars, der EUs stats- og regjeringssjefer skal diskutere viktige temaer som økonomi, sikkerhet og internasjonale relasjoner.
EUROPAKOMMISJONEN legger frem en granskningsrapport som skal fungere som et verktøy for å bedre implementering av lovgiving på miljøområdet. Sammen med regionkomitéen arrangerer Kommisjonen en konferanse om hvordan europeiske byer utvikler seg for å bli "smartere", og strategier for å finansiere dette. Kommisjonen arrangerer også en workshop om bruken av nanoteknologi og andre avanserte material for å fremme regional vekst.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Komitéen for det indre marked skal stemme over nye regler for å gjøre miljø- og sikkerhetstesting av biler mer uavhengig, og bedre kontrollen av slik testing. Komitéen for borgerrettigheter skal diskutere forslaget om å forlenge interne grensekontroller i Schengen med Kommisjonen. De politiske gruppene skal i sin tur forberede avstemminger i plenum neste uke over handelsavtalen med Canada (CETA), reformen av EUs kvotehandelssystem (ETS) samt nye tiltak for å bekjempe terrorisme i Europa. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss