NHO Europanytt 06.03.2017

Norge nest mest digital i Europa, men for stort digitalt gap på kontinentet | Denne uken i EU

Publisert 06.03.17

NHO Brussel

DIGITAL: Norge nest mest digital i Europa, men for stort digitalt gap på kontinentet
Europakommisjonen publiserte nylig sin årlige indeks for digitaliseringen av samfunnet og økonomien i Europa (Digital Economy and Society Index). Indeksen viser fremgang i EUs medlemsland med blant annet 4G-dekning til 84% av EUs befolkning, men bekrefter samtidig at forskjellen mellom de mest digitaliserte og de minst digitaliserte landene er for stor. Større innsats og investeringer kreves for å maksimere potensialet i det digitale indre markedet. Samlet sett er Danmark, Norge, Finland, Sverige og Nederland de land som gjør det best på digitaliseringsrankingen mens Polen, Hellas, Kroatia og Italia scorer lavest og ligger etter i utviklingen. Størst har utviklingen vært i Slovakia og Slovenia. Les mer her og her

TALE:
Vise-president Ansip: On the Digital Economy and Society Index 2017

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, Rådet for landbruk og fiskeri, Rådet for generelle anliggender og i Det europeiske råd. Rådet for utenrikssaker skal diskutere forsvar og sikkerhet, migrasjon, forholdet til Egypt, samt situasjonen i det vestlige Balkan og fredsprosessen i Midtøsten. Rådet for landbruk og fiskeri skal diskutere fremtidig felles landbrukspolitikk og en flerårsplan for pelagiske arter i Adriaterhavet. Rådet for generelle anliggender skal forberede møte i Det europeiske råd ved å diskutere konklusjonsutkast. På agendaen står også Kommisjonens rapport for det europeiske semesteret. Det europeiske råd møtes 9.-10.mars. Vekst, jobbskaping, migrasjon og sikkerhet står på dagsorden. Det skal også velges en president for Det europeiske Råd for perioden fra 1.juli 2017 til 30.november 2019. Fredag holdes et uformelt møte for EUs 27 statsoverhoder om forberedelsen til markeringen av Romatraktatens 60 års jubileum.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer et seminar om fremtiden til europeisk stålindustri, samt arbeidsseminar under temaene "Towards priciples and guidance on eID interoperability for online platforms" og "Intellectual property rights, technology transfer & open science: Challenges and opportunities".
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Parlamentarikerne deltar denne uken på markeringen av den internasjonale kvinnedagen. De politiske gruppene forbereder seg til debatter og avstemminger i den kommende plenumssesjonen neste uke, der viktige temaer er våpenregler, sirkulærøkonomi, avfall og EU-borgeres rett til fri bevegelse. Komitéen for borgerrettigheter skal for første gang diskutere et forslag om å reformere EUs asylsystem, som vil medføre økt solidaritet og ansvarsfordeling blant EUs medlemsland i håndteringen av flyktningkrisen. Rettstatsforholdene i Polen står også på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss