NHO Europanytt 06.03.2018

Denne uken har det vært valg i Italia, det er foreløpig enighet om utsendingsdirektivet (Posting of Workers), den nye, tyske koalisjonen har fått grønt lys og Theresa May la frem regjeringens forhandlingsstrategi og visjon for overgangsperioden under Brexit.

Publisert 06.03.18

NHO Brussel

ITALIA: Valget i Italia. Italienske velgere gikk til valgurnene søndag, og Femstjernerspartiet (Movimento 5 Stelle) som for noen år siden startet som en grasrotbevegelse ble i dette valget den store vinneren. Bevegelsen har i valgkampen moderert seg noe når det kommer til EU-skepsis, angivelig for å ikke skremme vekk velgere. Det er knyttet stor spenning til om EUs fjerde største økonomi nå vil kunne få en stabil regjering. Les mer her. 

ARBEIDSLIV: Foreløpig enighet i forhandlingene om utsendingsdirektivet (Posting of Workers). Rådet og Europaparlamentet kom i slutten av forrige uke til foreløpig enighet med Europakommisjonen om ny lovtekst for EUs utsendingsdirektiv. Forhandlingene har pågått siden i oktober i fjor, og det har vært en krevende prosess for medlemslandene å komme til enighet med Parlamentet om et kompromiss som også Kommisjonen kan godta i forhold til det opprinnelige lovforslaget som ble lagt frem. Avtalen om endring av direktivet bygger på prinsippet "lik lønn for likt arbeid på samme sted", som har vært hovedmålet fra Kommisjonen med revisjonen fra direktivet. Perioden for hvor lenge arbeidskraft kan være utsendt tidsbegrenses nå til maksimalt 12 måneder, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Internasjonal veitransport omfattes ikke av dette , men vil bli regulert særskilt. Medlemslandene kan ifølge det nye direktivet bestemme at utsendte arbeidstakere vil være omfattet av tariffavtaler i alle sektorer (allmenngjøring). Utsendte arbeidstakere skal også ha rett til dekning av reise, kost og losji i tillegg til lønn, med utgangspunkt i vertslandets regler, men dette skal ikke gjelde for reise fra utsenderlandet til vertslandetBusinessEurope, hvor NHO er medlem, er kritisk til den foreslåtte tidsbegrensningen på utsendinger, som man mener vil hemme fleksibiliteten for bedrifter og tar ikke tilstrekkelig hensyn til bedriftenes reelle mobilitetsbehov. Lovendringene vil tre i kraft først etter at den politiske avtalen har blitt formelt vedtatt av Rådet og Parlamentet, noe som forventes at vil skje i løpet av våren. Deretter vil medlemslandene ha to år på seg å gjennomføre endringene i nasjonal lovgivning. Les mer her.  

TYSKLAND: Tysk regjeringskoalisjon får grønt lys. De tyske sosialdemokratene (SPD) har i ur-avstemming godkjent den nye regjeringskoalisjonen med forbundskansler Merkel i spissen med stor margin. To tredjedeler godkjente den nye regjeringen bestående av blokkpartiene CDU/CSU og SPD. I avtalen som legger grunnlaget for samarbeidet er SPD lovet tre ministerposter, blant disse finansministerposten. Les mer om Tysklands nye regjering her.   

KLIMA/MILJØ: EU-delegasjonen og EPC arrangerer seminar om plast i havet. Rådet for miljøsaker møttes mandag der de blant annet diskuterte EUs plaststrategi. Samme dag arrangerte European Policy Centre i samarbeid med Norges delegasjon til EU seminar om plast og havet, der det ble diskutert hvordan man kan stoppe tilføringen av plast i havene. Seminaret ble åpnet av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Les mer om arrangementet her og omtale på vår Facebook-side her. 

BREXIT: Theresa May om regjeringens Brexit-visjon. Theresa May la frem den britiske regjeringens visjon for Brexit i en tale fredag forrige uke, og til parlamentet i dag. Hun lover å forene landet, men får krass kritikk fra opposisjonen for håndteringen av spørsmål om tollunionen, irskegrensen, og Skottland som føler seg oversett i de interne forhandlingene i Storbritannia. Se hele talen hennes, og les mer om talens reaksjoner 

  

DENNE UKEN I EU: 

Regjeringen: Klima og miljøminister Olav Elvestuen til Brussel mandag: møter med klimakommissær Cañete og miljøkommissær Vella. 

Kommisjonen: I morgen publiseres forhandlingsretningen til EU for Brexit 

Rådet: Justisministermøte i Brussel 8.-9. mars. Statssekretær Thor Kleppen Sættem deltar. 

 

******************************************************* 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985