NHO Europanytt 06.04.2017

Europaparlamentet har fastsatt sine vilkår for godkjennelse av Brexit | Nye regler for mer motstandsdyktige pengemarkedsfond | Nye regler for å bedre tilgangen på finansiering for små bedrifter | Nedgang i arbeidsledigheten

Publisert 06.04.17

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Europaparlamentet har fastsatt sine vilkår for godkjennelse av Brexit
Europaparlamentet kom nylig til enighet om en felles posisjon for vilkår og prinsipper som Parlamentet mener må legges til grunn for at en avtale om Storbritannias uttreden av EU skal kunne godkjennes. Parlamentet vil ikke være representert i forhandlingene, men den endelige avtalen mellom EU og Storbritannia må godkjennes av Europaparlamentet for å tre i kraft. Borgerrettigheter, Storbritannias forpliktelser frem til den endelige uttreden og hindring av sektorbaserte økonomiske relasjoner som fremtidig løsning fremheves som viktig for Europaparlamentet. Les mer her

ØKONOMI: Nye regler for mer motstandsdyktige pengemarkedsfond
Europaparlamentet godkjente nylig nye regler som skal gjøre pengemarkedsfond (Money Market Funds) mer motstandsdyktig mot kriser og markedsturbulenser. Pengemarkedsfond forsyner oppstartsbedrifter og små- og mellomstore bedrifter (SMEs) med likvide midler og de nye reglene skal bidra til å gjøre kontantstrøm investeringer tryggere for denne type bedrifter. Les mer her

ØKONOMI: Nye regler for å bedre tilgangen på finansiering for små bedrifter
Europaparlamentet godkjente nylig nye regler som skal beskytte investorer og forbedre tilgangen for små- og mellomstore bedrifter (SMEs)  på flere kapitalkilder. De nye reglene skal bidra til et mer effektivt felles kapitalmarked. De skal også bidra til målsettingen for EUs felles kapitalmarked om å gjøre det enklere for mindre bedrifter å få tilgang på finansiering. Les mer her

SYSSELSETTING: Nedgang i arbeidsledigheten
Eurostats nye tall viser en nedgang i arbeidsledigheten i EU som helhet fra 8,9% i februar 2016 til 8,0% i februar 2017. Dette er det laveste arbeidsledighetstallet i Europa siden 2009, og innebærer at 1,852 millioner europeere har blitt sysselsatt det siste året. I Norge har det vært en nedgang i arbeidsledigheten fra 4,8% i januar 2016 til 4,2% i januar 2017. Les mer her

TALER:
President for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: at the EP Plenary session on the negotiations with the UK following its notification to withdraw from the European Union

Europakommisjonens sjefsforhandler i Brexit-forhandlingene Michel Barnier: at the plenary session of the European Parliament

Konkurransekommissær Margrethe Vestager: on two merger decisions to prohibit HeidelbergCement and Schwenk's proposed takeover of Cemex Croatia's assets and to approve ChemChina's acquisition of Syngtena

NHO Europanytt tar nå påskeferie og er tilbake torsdag 20.03. Vi vil derfor ønske alle lesere en riktig god påske. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss