NHO Europanytt 06.06.2014

Næringslivets innspill til revisjon av nasjonale utslippstak | Jernbanepakken og mer miljøvennlige lastebiler | FoU-investeringer til IKT-sektoren | Foreløpige tall for EUs handelsbalanse | Rammeverk for helse og sikkerhet | Varehandelen stiger i EU | Vil stanse tapet av biodiversitet

Publisert 06.06.14

NHO Brussel

KLIMA: Næringslivets innspill til revisjon av nasjonale utslippstak
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin kommentar til forslaget om revisjon av direktivet for nasjonale utslippstak. Ifølge organisasjonen må revisjonen sikre kostnadseffektivitet ved å ta høyde for teknologisk og økonomisk gjennomførbarhet i beregningen av nasjonale utslippstak. Det foreslåtte direktivet om mellomstore fyringsanlegg kommenteres også. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

TRANSPORT: Jernbanepakken og mer miljøvennlige lastebiler
På møtet i Rådet for transport i går, ble ministrene enige om den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken. De ble også enige om nye regler for utviklingen av mer aerodynamiske lastebiler. EUs maritime transportpolitikk, flypassasjerrettigheter og markedsadgang i havner stod også på agendaen. Les mer her

IKT: FoU-investeringer til IKT-sektoren
I en pressemelding i går skriver Europakommisjonen at EU fortsatt henger etter internasjonalt når det gjelder andel FoU-investeringer til IKT-sektoren. Av EUs totale FoU-investeringer går 6,6 prosent til IKT, mens tallet i Japan og USA er henholdsvis 9,1 og 7,9 prosent. Tyskland investerer mest totalt, mens Sverige har den høyeste investeringen per capita. Tallene er hentet fra EUs digitale resultattavle. Les mer her

ØKONOMI: Foreløpige tall for EUs handelsbalanse
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, hadde EU i første kvartal i år en positiv handelsbalanse med resten av verden på 32,2 milliarder euro. Det er en nedgang på 4,1 prosentpoeng fra siste kvartal i fjor. Sammenlignet med samme kvartal i fjor har EUs handelsbalanse gått ned med 2,7 prosentpoeng. Les mer her

ARBEIDSLIV: Rammeverk for helse og sikkerhet
Europakommisjonen la i dag fram et nytt strategisk rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen for perioden 2014-2020. Kommisjonen trekker fram følgende tiltak: forbedre implementeringen av eksisterende regelverk, forebyggende tiltak for å hindre arbeidsrelaterte sykdommer og ta hensyn til den aldrende befolkningen. Les mer her

ØKONOMI: Varehandelen stiger i EU
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg varehandelen i EU med 3,4 prosent i april sammenlignet med samme periode i fjor. Latvia, Storbritannia og Litauen opplevde størst økning. Norge hadde samme økning i varehandel som EU. Les mer her

MILJØ: Vil stanse tapet av biodiversitet
Europakommisjonen har i dag lansert en høring om EUs strategi for biodiversitet. Kommisjonen ønsker synspunkter til et fremtidig initiativ for å stanse tapet av biodiversitet. Høringen er åpen frem til 26. september. Les mer her

TALER:
Miljøkommissær Janez Potočnik: Changing mindsets
Handelskommissær Karel De Gucht: TTIP: Strengthening our Values 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605