NHO Europanytt 06.06.2017

USA har trukket seg fra Paris-avtalen | Denne uken i EU

Publisert 06.06.17

NHO Brussel

KLIMA: USA har trukket seg fra Paris-avtalen
Torsdag annonserte president Donald Trump at USA trekker seg fra Paris-avtalen og klimaforpliktelsene avtalen innebærer. Generaldirektør for Business Europe, Markus Beyrer, har i den forbindelse uttalt at dette er et tilbakeslag for den globale innsatsen på klimafronten. Beyrer benytter samtidig muligheten til å oppfordre EU til å stå fast ved sine forpliktelser og implementere tiltakene Paris-avtalen krever. Ifølge BusinessEurope skal det europeiske næringslivet fortsette å levere bærekraftige løsninger som i tillegg er kostnadseffektive. Presidenten for Europaparlamentet, Antonio Tajani, har uttalt at USA går glipp av en historisk mulighet for borgere, planeten og økonomien. Videre at avtalen nå skal videreføres uten den amerikanske administrasjonens bidrag, og EU skal fortsette å være i front blant lederne for klimaendringer. Les mer her og her

TALER:
Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: London Attacks

Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: on the US announcement to withdraw from the Paris Agreement

Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: after the EU-China summit in Brussels

Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: at the 12th EU-China Business Summit

Økonomikommissær Pierre Moscovici: Towards enhanced cohesion, integration and prosperity


DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for justis- og innenrikssaker og i Rådet for samferdsel, telekommunikasjon og energi. Rådet for justis- og innenrikssaker skal blant annet diskutere regler for forbrukerkjøp av digitalt innhold. Rådet for samferdsel skal diskutere sjåførkvalifikasjoner og veisikkerhet.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken "3rd World Reconstruction Conference" i samarbeid med Verdensbanken og FNs utviklingsprogram, og "Next generation internet summit" i forbindelse med utviklingen av en internettstrategi for et datadrevet og forbrukerfokusert system. Europakommisjonen arrangerer også en konferanse om EUs handlingsplan for natur, mennesker og økonomi, samt en konferanse som skal utveksle bestepraksis og innovative potensial for fjellområder.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komiteuke. Parlamentarikerne skal diskutere FNs bærekraftmål og EUs tiltak på området, diskusjonen åpnes av Norges statsminister Erna Solberg sammen med presidenteten for Europaparlamentet Antonio Tajani. Statsministeren og Tajani skal også ha et bilateralt møte onsdag morgen.
Komiteen for monetære og økonomiske saker skal stemme over forslag for å bedre tvisteløsningen i saker hvor bedrifter blir skattet dobbelt av to ulike EU-medlemsland. Borgerrettighetskomiteen skal stemme over en uformell avtale med Rådet for å forebygge at lovlige legemiddel blir brukt som et alternativ til ulovlige stoffer for å fremkalle ruslignende tilstand (såkalte "legal highs"). Borgerrettighetskomiteen skal diskutere flyktningsituasjonen i Italia. Bolivias president Evo Morales skal møte utenrikskomiteen og underkomiteen for menneskerettigheter. Ellers skal plenumssesjonen 12.-15.juni forberedes i de politiske gruppene.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss