NHO Europanytt 06.07.2015

Redusert luftforurensing | Denne uken i EU

Publisert 06.07.15

NHO Brussel

MILJØ: Redusert luftforurensing
Ifølge en rapport publisert av Det europeiske miljøbyrået nylig, sank de fleste typer luftforurensende utslipp i 2013. Mange land overstiger imidlertid fremdeles internasjonalt inngåtte grenser for forurensing, som er satt for å verne om helse og miljø. Les mer her 

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the press conference following the referendum in Greece

DENNE UKEN I EU
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal drøfte situasjonen i Hellas og resultatene fra EU-toppmøtet om migrasjon og sikkerhet. De skal stemme over Parlamentets anbefalinger til Europakommisjonen om TTIP-forhandlingene og stemme over et forslag om nytt regelverk for opphavsrett. Parlamentarikerne skal også stemme over lovforslaget om aksjonærrettigheter og over forslaget om en markedsstabiliserende reserve i ETS-reformen. På agendaen står også en avstemming over en resolusjon om sirkulær økonomi og en resolusjon om kapitalmarkedsunionen. I tillegg skal Parlamentarikerne ta en gjennomgang av Latvias formannskap, og drøfte prioriteringene til det nåværende formannskapet fra Luxembourg.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645