NHO Europanytt 06.07.2015

Redusert luftforurensing | Denne uken i EU

Publisert 06.07.15

NHO Brussel

MILJØ: Redusert luftforurensing
Ifølge en rapport publisert av Det europeiske miljøbyrået nylig, sank de fleste typer luftforurensende utslipp i 2013. Mange land overstiger imidlertid fremdeles internasjonalt inngåtte grenser for forurensing, som er satt for å verne om helse og miljø. Les mer her 

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the press conference following the referendum in Greece

DENNE UKEN I EU
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal drøfte situasjonen i Hellas og resultatene fra EU-toppmøtet om migrasjon og sikkerhet. De skal stemme over Parlamentets anbefalinger til Europakommisjonen om TTIP-forhandlingene og stemme over et forslag om nytt regelverk for opphavsrett. Parlamentarikerne skal også stemme over lovforslaget om aksjonærrettigheter og over forslaget om en markedsstabiliserende reserve i ETS-reformen. På agendaen står også en avstemming over en resolusjon om sirkulær økonomi og en resolusjon om kapitalmarkedsunionen. I tillegg skal Parlamentarikerne ta en gjennomgang av Latvias formannskap, og drøfte prioriteringene til det nåværende formannskapet fra Luxembourg.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss