NHO Europanytt 06.10.2014

Sårbar og usikker utvikling på arbeidsmarkedet | Forvaltningsplan for fiske i Østersjøen | Denne uken i EU

Publisert 06.10.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Sårbar og usikker utvikling på arbeidsmarkedet
Europakommisjonen publiserte i dag kvartalsrapporten om sysselsetting og sosiale forhold. Ifølge rapporten, er den økonomiske bedringen i Europa fortsatt sårbar. Rapporten viser at den framtidige utviklingen på sysselsettingsområdet er usikker og understreker viktigheten av å gjennomføre tiltak som gjør Europas arbeidstakere bedre egnet for arbeidsmarkedet. Les mer her

FISKERI: Forvaltningsplan for fiske i Østersjøen
Europakommisjonen har i dag for første gang foreslått en flerårig forvaltningsplan for fiske i Østersjøen. Planen gjelder torsk-, sild- og brislingbestander og skal erstatte den nåværende forvaltningsplanen. Hensikten er å øke forutsigbarheten for fiskerne og sikre bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for transport og i Rådet for justis- og innenrikssaker. Transportministrene skal bli enige om en generell tilnærming til et direktivforslag om grenseoverskridende informasjonsutveksling om brudd på veitrafikkloven og et forslag til forordning om havnetjenester. I tillegg står den fjerde jernbanepakken, droner og det felles europeiske luftrom (SES II+) på agendaen. I Rådet for justis- og innenrikssaker skal innenriksministrene blant annet diskutere migrasjonsstrømmer. Justisministrene har forordningen om etablering av en europeisk påtalemyndighet, forordningen om databeskyttelse og ‘retten til å bli glemt’, og en forordning om fri bevegelse av personer og virksomheter på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN åpner Open Days, den europeiske uken for byer og regioner. Kommisjonen skal også vedta Utvidelsespakken for 2014.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Høringene av Jean-Claude Junckers foreslåtte kommissærer fortsetter. Budsjettkomiteen skal stemme over EUs budsjett for 2015.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss