NHO Europanytt 06.10.2016

Klart for EU å ratifisere Parisavtalen | Ny etat for grense- og kystkontroll | Foreslår reduksjon av kvoter i dyphavsfiske | Mer moderne verktøy for sysselsetting | Økt sikkerhetskontroll av eksportvarer i EU | EFTA forlenger avtalen med Eurostat

Publisert 06.10.16

NHO Brussel

KLIMA: Klart for EU å ratifisere Parisavtalen
Europaparlamentet stemte nylig over EUs ratifisering av Parisavtalen, med 610 stemmer mot 38. Rådet vedtok Parlamentets beslutning samme dag, noe som gjør at EU kan sende inn vedtaket til FN og dermed ratifisere avtalen. For at Parisavtalen skal tre i kraft globalt, må minst 55 land som står for 55 prosent av de globale klimagassutslippene ratifisere den. Så langt har 63 land ratifisert, men EUs vedtak vil være den avgjørende faktoren som oppfyller prosentkriteriet. Les mer her og her

SIKKERHETSPOLITIKK: Ny etat for grense- og kystkontroll
EUs nye etat for grense- og kystkontroll blir lansert i dag. Den nye etaten erstatter Frontex, som fram til nå opererte ved EU og Schengens ytre grenser. Ved å utvide Frontex’ gamle mandat, vil den nye etaten mer enn doble sin bemanning, og opprette og vedlikeholde en felles europeisk standard ved de ytre grensene. Et annet viktig mål er å gjenopprette den normale funksjonen av Schengenavtalen. Les mer her

FISKERI: Foreslår reduksjon av kvoter i dyphavsfiske
Europakommisjonen foreslo i dag nye reguleringer for dyphavsfiske i EU og internasjonale farvann nordøst i Atlanterhavet. Hensikten med forslaget er å sikre bærekraftig dyphavsfiske ved å redusere overfiske. Forslaget innebærer en redusering i fiskekvotene for noen arter som bruker lang tid på å gjenopprette bestanden. Les mer her

SYSSELSETTING: Mer moderne verktøy for sysselsetting
Europakommisjonen publiserte nylig et forslag til en revidering av Europass-rammeverket, et sett med verktøy og tjenester som lar arbeidstakere på EUs arbeidsmarked gjøre sine ferdigheter og kvalifikasjoner mer synlige for arbeidsgivere. Hensikten med revideringen er å modernisere Europass slik at rammeverket er tilpasset et digitalt format som kan behandle store mengder data. Dermed vil systemet kunne kartlegge arbeidsmarkedets trender og behov. Les mer her

HANDEL: Økt sikkerhetskontroll av eksportvarer i EU
Europaparlamentet stemte nylig over revideringen av EUs rammeverk for å forhindre eksport av varer som kan brukes til tortur og henrettelser i tredjeland. Etter enighet i forhandlinger med Rådet, vedtok Parlamentet, med 612 stemmer mot 11, at regelverket må inkludere forbud mot reklame og promotering for slike varer, i tillegg til at gjenstander som er på listen over forbudte varer ikke skal passere gjennom EUs territorium på vei mot tredjeland. Les mer her

EØS: EFTA forlenger avtalen med Eurostat
EFTA-rådet godkjente i går en treårsforlengelse av avtalen med EUs statistiske byrå Eurostat. Hensikten med avtalen er å sikre et tett teknisk samarbeid mellom EFTA-land og Eurostat i statistikkfeltet. Dermed kan EFTA fortsette å delta i planleggingen, utføringen og evalueringen av samarbeidsprosjekt med EU. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the European Parliament Plenary Session – Preparation of the European Council meeting of 20 and 21 October 2016
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: “The European workforce and the energy transition”
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Speech on the report highlighting progress made by Youth Guarantee and Youth Employment Initiative, as well as a proposal to review the Europass Framework
Transportkommissær Violeta Bulc: Statement on InterRail tickets for young people

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss