NHO Europanytt 06.10.2017

Enighet om ny metodologi for antidumping-regelverket i EU | Nye grep for bedre implementering av EUs anskaffelsesregler | Europakommisjonen vil effektivisere merverdiavgift for å fremme handelen og bekjempe skatteunndragelse | Europaparlamentarikere vil ha lik pris også på telefonsamtaler innad i EU

Publisert 06.10.17

NHO Brussel

Ikke alt handler om brexit; et velfungerende indre marked står fortsatt høyt på dagsordenen i Brussel.  Denne uken har EU-institusjonene tatt flere grep som skal forbedre handelen i det indre marked; Europakommisjonen har lagt fram to pakker som skal forbedre implementeringen av reglene for offentlige innkjøp og modernisere moms-systemet for all handel på tvers av landegrenser – ikke bare gjennom e-handel, og Europaparlamentet og Rådet har blitt enig om en ny anti-dumping metodologi for å sikre en mer rettferdig frihandel i det indre marked

Parlamentet vedtok også sin brexit-resolusjon; Her stiller det seg positiv til Theresa Mays oppklarende tale, men fortsatt stilles det ytterligere krav til UK knyttet til EU og UK-borgeres rettigheter, UKs finansielle forpliktelser samt grensen mellom Irland og Nord-Irland. I tillegg må UK garantere at EU-lovgivning vil bli respektert inntil UKs offisielle uttreden av EU for avslutning av den første fasen av forhandlingene. Les mer her

HANDEL: Enighet om ny metodologi for antidumping-regelverket i EU
Europaparlamentet og Rådet kom nylig til enighet om nye mekanismer som skal modernisere anti-dumping regelverket i EU, for å sikre rettferdig frihandel i tråd med Verdens Handelsorganisasjons (WTO) regler. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, er positive til den nye metodologien og uttaler at rettferdig handel er et nødvendig supplement for frihandel. Les mer her og her

OFFENTLIGE INNKJØP: Nye grep for bedre implementering av EUs anskaffelsesregler
Europakommisjonen la denne uken frem en pakke med tiltak knyttet til implementeringen av EU-regelverket for offentlige anskaffelser. I tillegg til en generell implementeringsmelding foreslår Kommisjonen bl.a. å etablere en frivillig mekanisme for evaluering av store infrastrukturprosjekter før de blir gjennomført. Kommisjonen gir også spesifikke anbefalinger til medlemslandene om hvordan å styrke kompetansen blant offentlige innkjøpere. Målet er at en ordentlig implementering av EU-reglene for offentlig anskaffelse skal bidra til en mer rettferdig konkurranse i det indre marked og sikre at offentlig midler blir brukt godt. Les mer her og her

SKATT: Europakommisjonen vil effektivisere merverdiavgift for å fremme handelen og bekjempe skatteunndragelse  
Kommisjonen presenterte onsdag en rekke forslag og tiltak som sammen skal bidra til å modernisere rammeverket for organisering og uttak av merverdiavgift i det indre marked. Ved bl.a. å gi selgeren ansvar for innbetaling av merverdiavgift (med unntak for de tilfelle hvor kjøperen er klassifisert som avgiftspliktig). Ved å utvide den eksisterende one-stop-shop ordningen for erklæring, betaling eller fradrag for merverdiavgift på internett skal det bli enklere å drive handel på tvers av landene i det indre marked. Det vil også kunne bidra til å redusere risikoen for skatteunndragelse knyttet til merverdiavgift. BusinessEurope, er positiv til kommisjonens forslag og mener dette kan bidra til økt handel innad i EU, vekst og bekjempelse av skatteunndragelse. Les mer her og her

DIGITAL AGENDA: Europaparlamentarikere vil ha lik pris også på telefonsamtaler innad i EU
Industrikomiteen i Europarlamentet stemte tidligere denne uken over forslag til endring av rammeregelverket for ekom-tjenester i EU. Som en del av sitt forslag til Parlamentets posisjon på saken foreslår industrikomiteen at samme prinsippet om lik pris for roaming i EU også bør innføres for å unngå urimelig høye kostnader knyttet til telefonsamtaler innad i EU sammenlignet med samtaler innad i enkelte medlemsland. Det bør ikke koste mer å ringe til andre land i EU enn det koster å bruke telefonen når du befinner deg i et annet medlemsland, mener parlamentarikerne i industrikomiteen.  Les mer her

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss