NHO Europanytt 07.03.2014

Næringslivets innspill om vogntog | Overskudd i driftsbalansen | Inkludering av flytrafikk i ETS | Strategi for maritim sikkerhet | Enighet om finansiering av EMSA

Publisert 07.03.14

NHO Brussel

TRANSPORT: Næringslivets innspill om vogntog
BUSINESSEUROPE sendte i dag et brev til transportkomiteen i Europaparlamentet i forbindelse med endringen av lovforslaget om maksimum vekt og dimensjoner for vogntog. Organisasjonen støtter en klargjøring av regelverket, men er bekymret for at forslaget ikke vil føre til mer effektiv veitransport. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Overskudd i driftsbalansen
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, hadde EUs eksterne driftsbalanse et overskudd på 47,9 milliarder euro i fjerde kvartal i fjor. Det er en økning på 25 milliarder euro fra samme kvartal i 2012, og utgjør 1,5 prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt. Les mer her 

KLIMA: Inkludering av flytrafikk i ETS
EUs medlemslands representanter godkjente i dag en avtale inngått mellom EUs formannskap og Europaparlamentet om endring av EUs kvotehandelssystem (ETS) for å inkludere flytrafikk. Avtalen må formelt godkjennes av Parlamentet og Rådet. Les mer her

MARITIMT: Strategi for maritim sikkerhet
Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste (EEAS) vedtok i går en meddelelse om global maritim sikkerhet. Meddelelsen omhandler alle maritime funksjoner som kystvakt, marine og havnemyndigheter, og vil gjelde EU-farvann og alle skip som seiler under medlemslandenes flagg. Les mer her

MILJØ: Enighet om finansiering av EMSA
EUs medlemslands representanter godkjente i dag et kompromiss forhandlet frem av Rådet og Europaparlamentet om finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets (EMSA) arbeid med marin forurensing fra skip og olje- og gassinstallasjoner. Avtalen må formelt godkjennes av både Parlamentet og Rådet før den kan tre i kraft. Les mer her 

TALER:
Transportkommissær Siim Kallas: Aviation in Europe: contributor to growth and competitiveness?
Miljøkommissær Janez Potočnik: Working together for a better future and quality of our lives, within the limits of our planet
Innenrikskommissær Cecilia Malmström: Tackling corruption in the EU: it is time for action 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605