NHO Europanytt 07.03.2016

Fortsatt behov for reform | Ønsker omfattende avtale mellom EU og Japan | Denne uken i EU

Publisert 07.03.16

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Fortsatt behov for reform
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt reformbarometer for 2016 som viser implementeringen av anbefalte nasjonale reformer. Ifølge barometeret har kun 20 prosent av de anbefalte reformene fra Europakommisjonen blitt fulgt av en tilfredsstillende gjennomføring nasjonalt, sammenlignet med 22 prosent i 2015. Ifølge BUSINESSEUROPE viser sammenligninger med andre ledende økonomier at det haster med å gjennomføre strukturelle endringer for å øke vekst og styrke offentlige finanser. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Ønsker omfattende avtale mellom EU og Japan
BUSINESSEUROPE og det japanske næringslivsrådet i Europa publiserte nylig en felles uttalelse om de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og Japan. De to organisasjonene ønsker en ambisiøs og omfattende avtale men ber samtidig om at forhandlingene ferdigstilles snarest mulig i løpet av 2016 i et raskt skiftende globalt forretningsklima. Les mer her

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech on the follow-up to COP21at the public session of the Environment Council
Finanskommissær Jonathan Hill: Speech at the Danish Bankers' Association, Copenhagen
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the Press Conference on the 4th of March 2016 ahead of the Meeting of EU heads of State or Government on the 7th of March 2016    

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer med Tyrkias statsminister, angående en europeisk-tyrkisk handlingsplan for å håndtere migrasjonsstrømmen. Statsoverhodene skal også diskutere full implementering av Schengens grensekodeks, samt styrking av humanitær bistand til flyktninger.
RÅDSMØTE i Rådet for sysselsetting og sosialpolitikk, Rådet for økonomi og finans, og Rådet for justis- og innenriks. Rådet for sysselsetting og sosialpolitikk skal diskutere det europeiske semester for 2016, knyttet til segmentering av arbeidsmarkedet og avtalefestede forhold. Rådet skal vedta den felles sysselsettingsrapporten og forventes å komme frem til et standpunkt på retningslinjer for ansettelse i medlemslandene. På agendaen står også den kommende nye ferdighetsplanen, arbeidskraftmobilitetspakken, status for relanseringen av den sosiale dialogen på europeisk nivå og konklusjoner om likestilling. Rådet for økonomi og finans skal forsøke å komme til enighet om et direktivforslag om utveksling av skatterelatert informasjon om virksomheten til multilaterale selskaper. På agendaen står også bankunionen, rapporten for 2015 om de offentlige finansenes holdbarhet, resultatene fra G20-møtet i februar og implementeringen av de landsspesifikke anbefalingene i det europeiske semester for 2015. Eurogruppen har også møte.Rådet for justis- og innenrikssaker skal diskutere migrasjonsstrømmen og få en oppdatering om forslaget om en europeisk grensekontroll og kystvakt. På agendaen står også antiterrortiltak, etablering av et europeisk statsadvokatkontor samt to direktiver i strategien for et digitalt indre marked.
EUROPAKOMMISJONEN markerer den internasjonale kvinnedagen, legger frem sin sosiale pakke, og presenterer det europeiske semesters vinterpakke for 2016.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal få en oppdatering av Europakommisjonen om implementeringen av handlingsplanen på migrasjon og diskutere resultatene fra EU-Tyrkia-toppmøtet. Parlamentarikerne skal stemme over tiltak for begrense spredning av sykdom hos husdyr. De skal og stemme over et forslag om å begrense bruken av eksisterende typer antibiotika og for å utvikle nye, og over en resolusjon om tiltak mot smugling i tobakksindustrien.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss