NHO Europanytt 07.04.2014

Bekrefter avtale om investor-stat tvisteløsninger | Avtale om åpenhetsregler for investeringsprodukter | Denne uken i EU

Publisert 07.04.14

NHO Brussel

FINANS: Bekrefter avtale om investor-stat tvisteløsninger
Medlemslandenes faste representanter godkjente nylig på vegne av Rådet, en avtale inngått med Europaparlamentet om et rammeverk for å håndtere økonomisk ansvar knyttet til investor-stat-tvisteløsninger. Avtalen må formelt godkjennes av Parlamentet og Rådet. Les mer her 

FINANS: Avtale om åpenhetsregler for investeringsprodukter
Medlemslandenes faste representanter godkjente nylig på vegne av Rådet, en avtale inngått med Europaparlamentet om en forordning som skal styrke åpenheten i markedet for private investorer. Avtalen må formelt godkjennes av Parlamentet og Rådet. Les mer her 

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: The European Union’s Choices and Challenges
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Connected continent supporting top-quality eGovernment
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: Managing stress at work 

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN legger fram grønnboken om mobilhelse og en pakke om selskapsrett. Kommisjonen skal foreslå opprettelsen av en europeisk plattform for å redusere svart arbeid og legge fram forslag til nye retningslinjer om statsstøtte innenfor energi og miljø. I tillegg arrangerer Kommisjonen en konferanse om EUs ungdomsgaranti og deltar på konferansen World Urban Forum.
EUROPAPARLAMENTET har denne uken komitémøter og møter i de politiske gruppene. Transportkomiteen skal stemme over en uformell avtale med nasjonale myndigheter om støybegrensning på flyplasser i EU. Landbrukskomiteen skal stemme over en midlertidig avtale med Rådet om promotering av landbruksprodukter på det indre marked og i tredjeland. Økonomikomiteen har en høring om Den europeiske sentralbankens aktiviteter i 2013. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645