NHO Europanytt 07.04.2016

Etterlyser satsning på små- og mellomstore bedrifter | Næringslivet støtter foreslått tjenestepass | Tiltak for å modernisere merverdiavgiften | EUs borgere føler seg ved god helse

Publisert 07.04.16

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Etterlyser satsning på små- og mellomstore bedrifter
BUSINESSEUROPE publiserte nylig, sammen med andre europeiske næringslivsorganisasjoner, en felles erklæring for en styrket satsning på små og mellomstore bedrifter i EU. Organisasjonene understreker denne delen av næringslivets betydning for europeisk jobb- og verdiskapning. De uttaler at blant annet entreprenørskap, digitalisering, kompetanse og finansieringsmuligheter bør prioriteres. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Næringslivet støtter foreslått tjenestepass
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon på det kommende forslaget fra Europakommisjonen om å etablere et såkalt tjenestepass. Tjenestepasset skal forenkle handel med tjenester på tvers av landegrensene i EU. BUSINESSEUROPE støtter formålet med forslaget, så lenge det reduserer administrative byrder, bidrar til regelverksforenkling og økt åpenhet. Les mer her

SKATT: Tiltak for å modernisere merverdiavgiften
Europakommisjonen la i dag frem en handlingsplan for et indre merverdiavgiftsområde i EU. Hensikten er å forenkle avgiftslegging, bekjempe svindel, gjøre systemet mer næringslivsvennlig og hjelpe den digitale økonomien. Les mer her

HELSE: EUs borgere føler seg ved god helse
Eurostat publiserte i går en undersøkelse i forbindelse med Verdens helsedag. Ifølge undersøkelsen  føler 73,6 prosent av EU-borgere mellom 25 og 64 år seg friste. Utdanning er en viktig faktor, da litt over 60 prosent av dem med lavere utdanningsnivå føler de har god helse, mens tallet er 85 prosent for andelen med høyere utdanning. I Norge svarer 80,1 prosent av befolkningen at de føler de har god helse. Når utdanningsnivå tas i betraktning, føler 65,7 prosent av dem med lav utdanning at de har god helse, mens andelen er 87,4 prosent av dem med høyere utdanning. Les mer her

TALER:
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Helping European industry to turn digital
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: "Nord Stream II - Energy Union at the crossroads"  
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans og migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the Readout of the College Meeting of 6 April 2016
Visepresident for vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Speech at the EPSC High-Level Conference "Europe as an Investment Destination"

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss