NHO Europanytt 07.05.2014

Næringslivets innspill til gruppeunntaksforordningen | Årlig rapport om konkurransepolitikk | Reduserte CO2-utslipp i EU | Fiskeoppdrett mot overfiske | Kampanje for jobber i IKT | Møte i Rådet for økonomi og finans

Publisert 07.05.14

NHO Brussel

STATSSTØTTE: Næringslivets innspill til gruppeunntaksforordningen
BUSINESSEUROPE sendte i går sitt innspill til revideringen av gruppeunntaksforordningen for statsstøtte. Organisasjonen mener at forslaget om å ekskludere støtte som utgjør mer enn 0,01 prosent av BNP i året, og også overgår 100 millioner euro, ikke er godt nok begrunnet. Statsstøtte bør vurderes ut fra kvalitet, hensikt og bidrag til EUs 2020-mål, ikke størrelse. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

KONKURRANSE: Årlig rapport om konkurransepolitikk
Europakommisjonen publiserte i går sin årlige rapport om konkurransepolitikk. Rapporten viser at konkurranseregulering bidrar til å skape vekst og konkurranseevne. Blant tiltakene som nevnes finner vi kartellovgivning, prosedyrer for kontroll med fusjoner, og statsstøtteregler. Tiltakene er viktige for å bevare EUs største ressurs, det indre marked. Les mer her

KLIMA: Reduserte CO2-utslipp i EU
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, gikk CO2-utslippene fra fossilt brennstoff i EU ned med 2,5 prosent fra 2012 til 2013. Utslippene falt i 22 av 28 medlemsland. CO2-utslipp står for 80 prosent av EUs drivhusgassutslipp. Les mer her

FISK: Fiskeoppdrett mot overfiske
Europakommisjonen skriver i en pressemelding i dag, at fiskeoppdrett er sunt og bærekraftig og at det kan bidra til å løse problemet med overfiske samtidig som de ville fiskebestandene beskyttes. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Kampanje for jobber i IKT
Europakommisjonen lanserte i dag kampanjen «e-Skills for Jobs». Kampanjen skal sikre rekruttering til IKT-sektoren, som er et av tre vekstområder identifisert av Kommisjonen. Ifølge en rapport som også ble publisert i dag, vil antall jobber innenfor lederskap, utvikling og analyse i IKT-sektoren vokse med 44 prosent i 2020 sammenlignet med 2011. Les mer her

ØKONOMI: Møte i Rådet for økonomi og finans
På møtet i Rådet i går, vedtok EUs finansministre flere rettsakter som allerede er godkjent i Europaparlamentet. Selv om noe gjenstår før alle tekstene er ferdigstilt har Rådet fullført sin ambisiøse agenda for finansielle tjenester og etablering av en europeisk bankunion. Rådet behandlet også saker som visumregler, offentlig-private partnerskap i Horisont 2020 og makroøkonomiske ubalanser Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.                                                                                

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605