NHO Europanytt 07.09.2015

Store tap av merverdiavgiftsinntekter | Denne uken i EU

Publisert 07.09.15

NHO Brussel

SKATT: Store tap av merverdiavgiftsinntekter
Ifølge tall publisert av Europakommisjonen nylig, har medlemslandenes innkreving av merverdiavgiftsinntekter ikke blitt betydelig forbedret. Den totale summen tapt merverdiavgift i EU er beregnet til 168 milliarder euro. Les mer her

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri. Landbruksministrene skal ha et ekstraordinært møte for å diskutere situasjonen i landbruksmarkedene i EU, med særlig vekt på vanskelighetene i meierisektoren og husdyrproduksjon.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på det 46. statsledermøtet i Stillehavsøyenes Forum.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Europakommisjonens president skal holde sin første tale om unionens tilstand, etterfulgt av en debatt om Kommisjonens prioriteringer for 2016. Parlamentet skal drøfte sitt syn på et lovforslag som vil forby kloning av alle husdyr, deres etterkommere og produkter avledet fra dem, inkludert import, i EU. Parlamentet skal også stemme over en avtale inngått med Rådet som strammer inn unntaksreglene i EUs forbud mot handel med selprodukter. Parlamentarikerne har migrasjon og flyktningkrisen på agendaen og de skal stemme over sitt syn på EUs rolle i fredsprosessen i Midtøsten. Landbrukskomiteen skal drøfte krisen i landbruksmarkedene, særlig meieri- og kjøttsektorene.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss