NHO Europanytt 07.09.2017

Strengere innvandringsregler for EU-borgere er målet etter Brexit, viser lekkasjer fra det britiske innenriksdepartementet | Barniers uttalelse på prinsipper for dialog om Irland og Nord-Irland | EU-domstolen forventer at medlemslandene tar ansvar for flyktningene | Bli med NHO på kurs! EØS på 1 2 3

Publisert 07.09.17

NHO Brussel

BREXIT: Strengere innvandringsregler for EU-borgere er målet etter Brexit, viser lekkasjer fra det britiske innenriksdepartmentet

Lekkasjer fra det britiske innenriksdepartementet bekrefter i går at UK går for kraftig innstramming av innvandringsreglene for EU-borgere til UK etter Brexit. Borgerrettigheter utgjør en av de såkalt røde linjene i forhandlingene mellom EU og UK, og i det lekkede dokumentet fra innenriksdepartementet kommer det fram at målet for UK er en smal definisjon på hva et "familiemedlem" er, samt at landet ikke lenger skal være under den europeiske domstolen. UK fikk tidligere denne uken sterk kritikk fra Europaparlamentets styringsgruppe for Brexit, som mener UKs tilnærming til organiseringen av borgerrettigheter legger opp til rettslig usikkerhet og økt byråkrati i UK etter Brexit. Statsminister Theresa May har imidlertid gått til forsvar for økte kontroller av EU-borgere, noe hun mener er en nødvendighet for å beskytte lønnsnivået og andelene i den britiske befolkning som befinner seg på den nedre delen av inntektsskalaen. Les mer her, her og her

 

BREXIT: Barniers uttalelse på prinsipper for dialog om Irland og Nord-Irland

EU publiserte i dag sine veiledende prinsipper for dialogen om Irland og Nord-Irland. I tillegg har det blitt publisert fire dokumenter som tar for seg problematikk som må tas stilling til i forbindelse med uttredelsesavtalen mellom EU og UK. Barnier legger i sin uttalelse vekt på viktigheten av at fredsprosessen vedvarer, ansvaret om å bevare området for fri bevegelse og at Good Friday avtalen i sin helhet blir ivaretatt. Samt må det unngås at det blir en hard grense mellom Irland og Nord-Irland. UK har uttalt at de er klare til å respektere Irland som et EU-medlem også hva gjelder område for fri bevegelse. Når det gjelder Good Friday avtalen gjenstår det enda at UK fremlegger forslag til løsninger. Barnier bekymrer seg for posisjonspapirene UK har lagt frem angående Irland og Nord-Irland, og mener UK ønsker å bruke Irland for å teste ut fremtidige tollforhold mellom UK og EU, og uttaler at dette er uaktuelt. Kreativitet og fleksibilitet må ikke gå på bekostning av integriteten til det indre markedet og tollunionen. Dette vil ikke være rettferdig for verken Irland eller EU. Les mer her

 

UTENRIKS: EU-domstolen forventer at medlemslandene tar ansvar for flyktningene

EU-domstolen avgjorde i går å gå imot Ungarn og Slovakias anmodning om å ikke ta imot flykninger fra Hellas og Italia, og begrunner det med at det gir landene bedre mulighet til å håndtere effekten av migrasjonskrisen i 2015. Den tyske europaparlamentarikeren fra grønn gruppe, Ska Keller, uttaler at det ikke finnes noen unnskyldning for ikke å ta imot flyktningene og at de medlemslandene som hittil har boikottet restriksjonene også er forvantet å levere på området. I EUs felles flykningspolitikk er solidaritet et av hovedprinsippene og dette må alle medlemslandene leve opp til. Keller uttaler også at det er vanvittig at de fleste landene fortsatt ligger bakpå sine forpliktelser til å ta imot flyktninger. Les mer her

 

Bli med NHO på kurs! EØS på 123

EØS-avtalen er under press. En avtale som sikrer Norge felles regler og like konkurransevilkår med EUs indre marked. NHO organiserer et kurs i hva EØS er og hvorfor denne avtalen er avgjørende for norsk næringsliv. Kurset ABC om EØS er tredelt. Første bolk gir en introduksjon til politisk utvikling som foregår utenfor Norge; som Trump, brexit, proteksjonisme og andre prosesser som påvirker våre handelsrelasjoner til andre marked, land og regioner. Del to handler om hva EØS er, hva den gir oss og hvorfor det er viktig at avtalen opprettholdes. Den siste delen handler om hva EØS representerer for din bedrift, og gir deg enkelte svar på "what's in it for me" som privat næringsdrivende. Les mer og kurset og påmelding her

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. Vi har for tiden noen tekniske problemer som forårsaker at nyhetsbrevet blir sendt ut to ganger per mail. Vi jobber med saken og beklager ulempen.

Kontakt oss