NHO Europanytt 07.11.2014

Næringslivets handelsprioriteringer | Felles uttalelse om europeisk arbeidsformidlingstjeneste | Kartlegger veien fra Lima til Paris

Publisert 07.11.14

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivets handelsprioriteringer
BUSINESSEUROPE vedtok nylig sitt handelspolitiske veikart for den nye Europakommisjonen. Veikartet er utgangspunktet for organisasjonens påvirkningsarbeid innen handel, og understreker særlig behovet for en fremtidsrettet handelsagenda og ferdigstillelse av viktige handelsavtaler. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

SYSSELSETTING: Felles uttalelse om europeisk arbeidsformidlingstjeneste
EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein sendte i går en felles uttalelse om Europakommisjonens forslag til forordning om et europeisk nettverk av arbeidsformidlingstjenester. Forslaget har til hensikt å reetablere EURES-nettverket, med mål om økt effektivitet, mer gjennomsiktige rekrutteringsprosesser og sterkere samarbeid mellom medlemslandene. EØS/EFTA-landene ønsker forslaget velkommen, men etterlyser blant annet ytterligere diskusjon om offentlige arbeidsformidlingstjenesters rolle og inkludering av private aktører. Les mer her

KLIMA: Kartlegger veien fra Lima til Paris
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for en resolusjon i forbindelse med de kommende klimaforhandlingene i Lima og Paris. Resolusjonen tar til orde for en ambisiøs klimaavtale i Paris i 2015, og oppfordrer partene til å legge det nødvendige grunnlaget på årets konferanse i Lima. Resolusjonen gjentar også EUs og medlemslandenes løfter om økt bidrag til FNs klimafond og etterlyser tilsvarende løfter fra andre parter. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Capital Markets Union – finance serving the economy
Transportkommissær Violeta Bulc: Avoiding gridlock in the sky

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss