NHO Europanytt 07.11.2016

Trenger tydelig rammeverk i Parisavtalen | Økt offentlig investering i europeisk utdanning | Denne uken i EU

Publisert 07.11.16

NHO Brussel

KLIMA: Trenger tydelig rammeverk i Parisavtalen
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte nylig en pressemelding hvor organisasjonen kommenterer de kommende forhandlingene i FNs klimakonferanse i Marrakech – COP22. I pressemeldingen står det at implementeringen av Parisavtalen er et positivt og sterkt signal, men at de kommende forhandlingene i Marrakech må produsere mer klarhet og flere detaljer rundt avtalen. BusinessEurope uttaler også at forhandlingspartene må jobbe tett med næringslivet. Les mer her

UTDANNING: Økt offentlig investering i europeisk utdanning
Europakommisjonen publiserte i dag deres årlige rapport om utdanning og opplæring. Rapporten viser at rundt to tredjedeler av medlemslandene har økt offentlige investeringer i utdanningssystemet. På en annen side, kommer det fram at EUs stater må gjøre sine utdanningssystem mer relevante og inkluderende. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finans og Rådet for utenrikssaker. Økonomi- og finansrådet skal vedta konklusjoner for forbedringen av regler for merverdiavgift ved grensekryssende transaksjoner. Rådet skal også påtegne lovendringsforslaget til retningslinjer for etisk implementering av EUs fiskale styringsregler. Videre skal ministerne bli enige om en tilnærming til forslaget til en forordning som gir skattemyndigheter tilgang til informasjon som holdes av myndigheter som jobber med forhindring av hvitvasking av penger. Rådet skal også vedta konklusjoner om utfordringene som helsepolitikk kan påføre EUs offentlige finansers bærekraft. Europakommisjonen skal også informere ministerne om deres nye pakke for selskapskatt og om den mulige utsettelsen av implementeringen av den foreslåtte forordningen for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukt til detaljinvestorer (PRIIP). Videre skal Rådet bli informert om forhandlingene mellom EU og Norge for en avtale om administrativt samarbeid, erstatningskrav og forhindring av svindel innen merverdiavgiftssaker. På agendaen står også diskusjonen av aktuelle lovforslag for finansielle tjenester samt implementeringen av bankunionen. Rådet for utenrikssaker skal diskutere moderniseringen av EUs instrument innen handelsforsvar og den nye antidumpingsmetodologien. Ministerne skal også diskutere WTO og prosessen etter ministerkonferansen i Nairobi i desember 2015.
EUROPAKOMMISJONEN deltar i FNs klimaforhandlinger COP22 i Marrakech. EUs felles forskningssenter, sammen med Regionkomitéen, organiserer en konferanse der det undersøkes hvilke utfordringer kommer med resultatbasert politikkutforming på regionsnivå. Regionkomitéen organiserer også et møte om hvordan lokale og regionale myndigheter kan bruke investeringsmuligheter mest effektivt for å maksimere avkastninger. Kommisjonen organiserer en offentlig høring av forslaget for å forlenge løpet av Det europeiske fondet for strategisk investering (EFSI 2.0).
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Transportkomitéen skal stemme over en oppdatering av EUs regelverk for luftfartssikkerhet. Undersøkelseskomitéen for Panama papers-skandalen skal høre justiskommissær Věra Jourová, som er ansvarlig for EUs politikk mot hvitvasking av penger. Handelskomitéen skal debattere framtiden av EUs handelspolitikk med handelskommissær Cecilia Malmström, WTOs visedirektør Karl Brauner, Verdensbankens ledende økonom Paul Brenton og andre eksperter fra bl.a. IMF, OECD og FN-organet for internasjonal handel og utvikling (UNCTAD). Parlamentarikerne skal også holde en debatt om handelsavtalen CETA. Landbrukskomiteen skal stemme over en resolusjon om forslag til å forbedre landbrukssektorens organisasjon og verktøy for risikohåndtering. Komitéen for borgerrettigheter skal debattere et utkast til anbefalinger til avtalen mellom EU og USA om personvern ved forhindring, etterforskning og oppdagelse av alvorlig kriminalitet, inkludert terrorisme.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss