NHO Europanytt 07.11.2017

Ny runde i brexit-forhandlingene | Siv Jensen til Brussel | Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

Publisert 07.11.17

NHO Brussel

Denne og kommende uke er det mye aktivitet i Brussel. Den sjette runden av brexit-forhandlingene skal gjennomføres, med oppstart torsdag 9. november. Agendaen er enda ikke publisert, men fokus antas å ligge på å komme til enighet om forholdene som forhindrer forhandlingene i å gå over i andre fase; borgerrettigheter, Nord-Irland og skillsmisseoppgjøret. Finansminister Siv Jensen er dag i Brussel for å delta på det årlige uformelle møtet med den andre finansministerne i EU og EFTA. Årets tema for møtet er inkluderende vekst. I løpet av dagen skal Jensen også i et møte med visepresident i Europakommisjonen Valdis Dombrovskis – som har ansvar for oppfølgingen av Europasonen samt EUs finansmarkedspolitikk og sosiale dialog-, og Liechtensteins og Islands finansministere, samt ha et møte med det norske miljøet i Brussel.

Raw Materials Week, som er et stort arrangement kommisjonen avholder, vil også finne sted i Brussel denne uken. Denne uken er det også oppstart for FNs klimakonferanse, COP23 i Bonn. Konferansen vil være hele denne og neste uke.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd
EFTA-domstolen ga 31. oktober en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål fra Frostating lagmannsrett om tolkingen av rådsdirektiv om samordning av lover og forskrifter om gjennomføring av klagebehandling i forbindelse med tildeling av kontrakter om offentlige anskaffelser (det såkalte Håndhevingsdirektivet). Dette gjør det lettere for næringslivet å kreve erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Les mer her og her

DENNE UKEN I EU
PARLAMENTET har politisk gruppe- komitemøter denne uken. Denne uken vil parlamentet i samarbeid med kommisjonen avholde en konferanse om finansiering av overgangen til ren energi, der høyprofilerte aktører og eksperter diskutere de beste finansielle løsningene for overgangen fra karbonbaserte til fornybare energikilder. Videre skal komiteen for internasjonal handel stemme over forhandlinger om en konvensjon med formål å etablere en multilateral domstol for behandling av investeringstvister.
RÅDET har denne uken rådsmøter. Ministerne i euroområdet møtes denne uken for å diskutere aspekter ved bankunionen, offentlige investeringer i menneskelig kapital, samt forberede seg til Euro-toppmøtet i desember. EUs militærkomite skal også møtes denne uken for blant annet å diskutere implementeringen av EUs globale militærstrategi og NATO-samarbeid. Finansrådet vil denne uken møtes for å diskutere meravgiftsreglene for netthandel, og forslag om styrking av finansiell veiledning og oppfordring av integrering av markedskapital. Videre skal utenriksrådet møtes for å planlegge det 11. WTO ministerkonferansen 10.-13. desember med fokus på pågående handelsforhandlinger med Japan, Mexico og Mercosur.
KOMMISJONEN
: Denne uken starter FNs klimaforandringskonferanse, COP23, i Bonn som vil vare ut 17. november. EU og medlemslandene vil delta som deler av FNs klimakonvensjon. I løpet av konferansen vil en rekke sidearrangementer med klimaforandringer som tema bli arrangert i EU-paviljongen. Per Anker-Nilssen vil delta på konferansen fra NHOs side.

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss