NHO Europanytt 07.12.2015

Ny luftfartsstrategi for Europa | Godkjente avtale om passasjerdata

Publisert 07.12.15

NHO Brussel

TRANSPORT: Ny luftfartsstrategi for Europa
Europakommisjonen vedtok i dag en ny luftfartsstrategi for Europa. Dette initiativet er en milepæl som skal styrke Europas økonomi, styrke næringslivsgrunnlaget, og bidra til å styrke EUs globale lederposisjon. Dette er tre sentrale prioriteringer Kommisjonen mener strategien vil levere på gjennom å sørge for at den europeiske luftfartssektoren forblir konkurransedyktig og høster fordelene av en raskt skiftende og stadig utviklende global økonomi. Les mer her

JUSTIS: Godkjente avtale om passasjerdata
Rådet godkjente nylig en kompromissavtale inngått med Europaparlamentet om direktivforslaget om bruk av passasjerdata for å forebygge, avdekke, etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet. Under det nye direktivet vil luftfartsselskaper være forpliktet til å gi medlemslandenes myndigheter passasjerdata for flyreiser som kommer til eller har avgang fra EU. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk, Rådet for økonomi og finans, og i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi. Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk skal komme til enighet om sin posisjon på et direktiv som skal forbedre kjønnsbalansen blant styremedlemmer, prøve å nå en politisk avtale som skal gjøre det lettere for langtidsledige å komme tilbake i jobb og få en orientering om den årlige vekstundersøkelsen for 2016. Helseministrene er forventet å konkludere om alkohol-relaterte skader, personalisert medisin for pasienter, bedre støtte for personer med demens, og helsesikkerhet i EU. Rådet for økonomi og finans skal diskutere status for de pågående forhandlingene om direktivforslaget om skatt på finanstransaksjoner, uthuling av skattegrunnlaget og flytting av overskudd (BEPS), kapitalmarkedsunionen og verdipapirisering, bankunionen og forslaget til forordning som etablerer en europeisk innskuddsgarantiordning, fleksibilitet i anvendelsen av reglene for stabilitet- og vekstpakten, kampen mot finansiering av terrorisme, samt den årlige vekstundersøkelsen for 2016 i Det europeiske semester. Rådet for transport og telekom debatterer sosiale aspekter i veitransport og den kommende gjennomgangen av EUs telekom-regler. Ministrene skal også få en orientering om samtalene med Europaparlamentet om direktivforslaget på nettverk- og informasjonssikkerhet.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer et møte angående USAs nye regler om matsikkerhet og organiserer en konferanse om Det europeiske innovasjonspartnerskapet (EIP) på råvarematerialer og Horisont 2020-utlysninger knyttet til råmaterialer.
EUROPAPARLAMENTET deltar på COP21 i Paris. Komitéen for borgerrettigheter skal drøfte tiltak som skal bistå i arbeidet med å håndtere migrasjonstrømmen. Det skal avholdes en felles parlamentarikersamling for europaparlamentarikere og deres kollegaer fra afrikanske, karibiske og stillehavsland om migrasjon og menneskerettigheter. Indre markedskomitéen skal debattere våpenkontroll. Budsjettkomitéen skal stemme over økonomisk støtte til Irland og Finland for å hjelpe over 1300 arbeidstakere å finne ny jobb. Komiteen for internasjonal handel organiserer en arbeidsgruppe om CETA og debatt med kommissær Malmström om WTO-runden. En høynivåkonferanse om beskyttelse av personvern på internett ved å styrke IT-sikkerheten, finner også sted. De politiske grupper forbereder neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382