NHO Europanytt 08.02.2016

Nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen | Sikrere å bruke internett i EU enn tidligere | Denne uken i EU

Publisert 08.02.16

NHO Brussel

EØS: 77 nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen
EØS-komitéen holdt nylig sitt første møte for 2016.. Her ble det vedtatt å innlemme 77 nye EU rettsakter i EØS-avtalen, deriblant en forordning om merking av energirelaterte produkter på nett. Et direktiv som omfatter større innsyn i ikke-finansielle opplysninger for investorer i større selskaper ble også innlemmet. Les mer her

DIGITAL SIKKERHET: Sikrere å bruke internett i EU enn tidligere
Eurostat publiserte i dag statistikk som viser at en av fire i EU opplevde i 2015 usikre situasjoner på internett som virusangrep, identitetstyveri, økonomisk tap eller at barn får tilgang til upassende internettsider. 75 prosent av befolkningen i EU har ikke støtt på noen av disse problemene. Undersøkelsen viser også en nedgang i antallet som har fått virus fra 2010 til 2015 på 10 prosent, i EU. I Norge har andelen angrep minsket fra 28 prosent til 13 prosent, en nedgang på 15 prosent. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i rådet for økonomi og finans. På dagsordenen står bankunionen og implementeringen av regulering inn i nasjonalt regelverk. Kommisjonen skal legge frem nye forslag for Rådet som omfatter tiltak mot aggressiv skatteplanlegging, samt økt åpenhet mellom medlemsland, og rettferdig konkurranse for alle selskaper i indre marked. Det forventes at Rådet vil vedta konklusjoner om kommisjonens tiltak mot finansiering av terrornettverk, og om EUs retningslinjer for budsjettet for 2017. Ministrene skal også forberede G20-møte for finansministre og sentralbanksjefer som finner sted i Shanghai i februar.
EUROPAKOMMISJONEN skal på sitt ukentlige kollegiemøte diskutere vinterpakken i energiunionen. Energikommissær Maroš Šefčovič reiser til Norge 11.-12. februar. Torsdag besøker han Sleipnerfeltet og Kvilldal kraftverk. Fredag skal energikommissæren være hovedtaler ved Oslo Energy Forum, møte Tord Lien samt ha et møte med Klima- og miljødepartementet og møte Børge Brende. Šefčovič holder fredag også et foredrag på litteraturhuset: "Energy Union – Transition to a new energy system".
EUROPAPARLAMENTET har ekstern uke. To delegasjoner, fra henholdsvis budsjettkomitéen og komitéen for borgerrettigheter, justis og innenrikssaker, reiser til Tyrkia. Budsjettkomitéen skal diskutere bruken av europeiske midler og se nærmere på bruken av EU-støtte for flyktninger fra Syria og Irak. Parlamentarikerne fra komitéen for borgerrettigheter, justis og innenrikssaker skal i sin tur besøke en flyktningleir og andre støtteprosjekter for flyktninger. En delegasjon fra komitéen for utenrikssaker reiser til Saudi Arabia og Qatar for å diskutere relasjonene mellom EU-Saudi Arabia og EU-Qatar, samt situasjonen i nabolandene.

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote speech at the European Banking Authority's 5th Anniversary Conference
Transportkommissær Violeta Bulc: Speech at a Road Safety Conference in Ljubljana: "A lot done, more to do"

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391