NHO Europanytt 08.06.2015

NHO Brussel søker rådgiver | Næringslivet oppfordrer til støtte til kompromissforslag | Økt integrasjon av europeiske energimarkeder | Tredjelandsbestemmelser om ekvivalens i Solvens II | Styrker forbudet mot handel med selprodukter | Denne uken i EU

Publisert 08.06.15

NHO Brussel

STILLING LEDIG: NHO Brussel søker rådgiver
NHO Brussel arbeider for å gi norsk næringsliv effektiv informasjon, større innflytelse og lettere tilgang til EU på områder som er viktige for norske bedrifter. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: Næringslivet oppfordrer til støtte til kompromissforslag
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig et brev den sosialdemokratiske partigruppen i Europaparlamentet (EP) i forbindelse med avstemmingen over TTIP-resolusjonen. Organisasjonen oppfordrer partigruppen om å støtte kompromisset som er inngått i EPs Komité for internasjonal handel, særlig på investeringsbeskyttelse. Les mer her 

ENERGI: Økt integrasjon av europeiske energimarkeder
Ifølge en pressemelding signerte Europakommisjonen og landene i Østersjøregionen i dag en intensjonsavtale som moderniserer og styrker planen for sammenkobling av det baltiske energimarkedet. Samtidig har 13 europeiske land undertegnet en erklæring om regionalt samarbeid om elektrisitetsforsyningssikkerhet i det europeiske indre marked. Les mer her 

FINANS: Tredjelandsbestemmelser om ekvivalens i Solvens II
Europakommisjonen vedtok nylig de første tredjelandsbestemmelser om ekvivalens under Solvens II-direktivet, EUs nye reguleringsregime for soliditet som fastsetter regler for å utvikle et indre marked for forsikringsbransjen. Reglene innebærer at når et forsikringsselskap fra EU har fått likeverdighet, kan det benytte lokale regler ved rapportering av aktiviteter i tredjeland, og forsikringsselskap fra tredjeland kan ha aktiviteter i EU uten å måtte etterleve hele EU-regelverket. Les mer her 

FISKERI: Styrker forbudet mot handel med selprodukter
Indre markedskomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for å fjerne et unntak i EU-forbudet om handel med selprodukter. Komiteen utelukker salg i EU av selprodukter fra jakt i "maritim ressursforvaltningshenseende", i tråd med en kjennelse i WTO fra 2014. Unntaket for Inuit-samfunnet blir stående. Les mer her 

TALER:
Transportkommissær Violeta Bulc: A Social Agenda for Transport
Finanskommissær Jonathan Hill: Conference: Next Steps to Build a Capital Markets Union
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Full transcript of the G7 press conference of President Juncker 

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi. Energiministrene skal drøfte implementeringen av energisikkerhetsstrategien, og konkludere om implementeringen av strategien for en energiunion. Ministrene skal også få en orientering om status for de internasjonale energirelasjonene. Transportministrene skal komme til enighet om tekniske krav til fartøy på innenlands vannveier. Status for forslaget om forvaltning og åpning av markeder i den fjerde jernbanepakken og forslaget om oppdatering av flypassasjerrettighetene står på agendaen. Ministrene skal også vedta en generell tilnærming til et program for interoperabilitetsløsninger for europeiske offentlige administrasjoner og få presentert strategien for det digitale indre marked.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på G7-toppmøtet i Tyskland og arrangerer høynivåmøte med latinamerikanske og karibiske stater.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentet skal stemme over sine anbefalinger til Europakommisjonen i TTIP-forhandlingene. To resolusjoner om forholdet mellom EU og Russland står på agendaen. Parlamentarikerne skal stemme over en resolusjon om aksjonærrettigheter. De skal stemme over en resolusjon om brudd på immaterialretten på internett og forfalskninger, samt en resolusjon om kapitalmarkedsunionen. Europaparlamentarikerne skal også stemme over EPs innspill til Europakommisjonens arbeid med en ny likestillingsstrategi. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss