NHO Europanytt 08.06.2017

Nye regler gir tilgang på nettbasert innhold på reise i EU | Oppfordring til samarbeid om lederskap på teknologi, forskning og innovasjon | Europeisk næringsliv om koordinering av sosial sikkerhet i Europa | Sosiale pilar og digitalisering er EØS-relevant | Større fokus på miljø og sikkerhet

Publisert 08.06.17

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Nye regler gir tilgang på nettbasert innhold på reise i EU
Rådet godkjente nylig nye regler for bruk av digitalt innhold og tjenester ved utenlandsopphold i EU. Reguleringen tillater forbrukere tilgang på og bruk av nettbasert innhold som er betalt for i et medlemsland når man er på reise i et annet. Dette skal bidra til konkurranse og innovasjon og er en del av arbeidet med å etablere et digitalt indre marked. Dette vil bli en del av EØS avtalen og også gjelde for norske borgere. Tilsvarende ville ikke skjedd ved en frihandelsavtale med EU. Les mer her

INDUSTRI: Oppfordring til samarbeid om lederskap på teknologi, forskning og innovasjon
Europas industrielle forsknings- og innovasjonsorganisasjoner oppfordrer i forbindelse med EUs kommende 9. rammeprogram for teknologi, forskning og utvikling EU-institusjonene om å samarbeide om utviklingen av et ambisiøst program. Det vil gi europeisk lederskap på området. Norge deltar i de eksisterende programmene bedre kjent som Horisont 2020, og norske bedrifter scorer godt på tilsagn på forskningsmidler her. Les mer her

SOSIALT/ SOSIALE SAKER: Europeisk næringsliv om koordinering av sosial sikkerhet i Europa
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, fremhever viktigheten av sosial sikkerhet for mobilitet i forbedringen av arbeidsmarkedets funksjon. I sitt posisjonsnotat i forbindelse med revisjonen av den koordinerende regulering peker de også på betydningen av to viktige friheter for dette i det indre marked: bevegelse og muligheten til å tilby tjenester. Europeisk næringsliv støtter retningen forslaget peker ut, men peker samtidig på noen utfordringer i forhold til blant annet arbeidsledighetsstøtte. Les mer her

INDRE MARKED: Sosiale pilar og digitalisering er EØS-relevant
Den konsultative komité for EØS har nylig vedtatt to resolusjoner på den europeiske sosiale pilar og digitaliseringens innvirkning på arbeidsplasser. Den konsultative komiteen understreker at det sosiale aspektet av det indre marked er relevant for EØS-landene grunnet bredde og dybden i avtalen. På det digitale området oppfordres det til å fullt ut utnytte digitaliseringens potensial til fordel for både ansatte og bedrifter. Les mer her

TRANSPORT: Større fokus på miljø og sikkerhet
Rådet kom nylig til enighet om krav til opplæring og kvalifisering av yrkessjåfører. Regelverksforbedringen skal sette større fokus på sikkerhet og miljø i opplæringen, samtidig som anerkjennelse av kvalifikasjoner på tvers av medlemsland skal forenkles. Det endelige resultatet her avhenger nå av forhandlingene med parlamentet. Les mer her

TALER:
Medlemslandene og EU-institusjonene: Joint statement on the adoption of the new European Consensus on Development

Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker, presidenten for Europaparlamentet Antonio Tajani, president for Europarådet Joseph Muscat og Visepresident og høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini: Adoption of the new European Consensus on Development

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss