NHO Europanytt 08.09.2014

Hvordan gjøre EU bedre for SMB’er? | Denne uken i EU

Publisert 08.09.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Hvordan gjøre EU bedre for SMB’er?
Europakommisjonen lanserte i dag en høring i forbindelse med en oppgradering av EUs «Small Business Act» (SBA). Kommisjonen ønsker innspill til tiltak som kan bidra til bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter i EU. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: The future of Europe: delivering reform
Regionalkommissær Johannes Hahn: Restoring growth and jobs – How can Cohesion Policy contribute to a sustainable recovery of EU?
Justiskommissær Matine Reicherts: Reviving the European economy: How a common sales law will boost growth and job creation

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN publiserer to årlige rapporter om tilstanden for industriell konkurranseevne i EU og i medlemslandene.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og politiske gruppemøter. Utenrikskomiteen har Ukraina og Egypt på agendaen. De politiske gruppene forbereder seg til plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss