NHO Europanytt 08.09.2016

Gjentar støtte for TTIP | Felles sertifiseringssystem for sikkerhetsutstyr | €160 milliarder av merverdiavgift tapt i EU | Økning i bruttonasjonalproduktet i EU | Framtidens miljøavgifter

Publisert 08.09.16

NHO Brussel

HANDEL: Gjentar støtte for TTIP
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte nylig en pressemelding hvor de gjentar sin støtte for TTIP-forhandlingene. Pressemeldingen er også en samlet uttalelse hvor en rekke andre organisasjoner fra Europeisk og Amerikansk næringsliv utrykker hvor viktig fortsettelsen av TTIP-forhandlingene er for dem. Les mer her

LUFTFART: Felles sertifiseringssystem for sikkerhetsutstyr
Europakommisjonen presenterte i dag et lovforslag om et felles sertifiseringssystem for sikkerhetsutstyr ved lufthavner. Forslaget innebærer at utstyr kan godkjennes på lik linje i alle medlemsland. Kommisjonens hensikt er å skape en sikkerhetsunion i EU, samt øke konkurranseevnen og sysselsettingen i sikkerhetsindustrien. Les mer her

SKATT: €160 milliarder av merverdiavgift tapt i EU
Europakommisjonen publiserte i går tall for inntekter fra merverdiavgift i EU i 2014. Tallene viser at medlemsland har tapt €159,5 milliarder på merverdiavgift som ikke har blitt samlet inn. Forskjellen mellom de forventede inntektene og de reelle inntektene skyldes i stor grad svindel, og funnene styrker Kommisjonens ønske om en felleseuropeisk sone for merverdiavgift. Les mer her

ØKONOMI: Økning i bruttonasjonalproduktet i EU
Eurostat publiserte nylig tall for bruttonasjonalprodukt i EU. Det samlede anslaget i rapporten viser at BNP har steget med 0,3 prosent i eurosonen, og 0,4 prosent i alle medlemsland i EU i løpet av andre kvartal av 2016. Eurostat nevner økt forbruk i husstander og økt internasjonal handel som viktige faktorer. I Norge er det ingen endring av BNP i samme periode. Les mer her

MILJØ: Framtidens miljøavgifter
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en rapport om framtidens miljøavgifter og deres konsekvenser. Rapporten konkluderer med at ulike miljøavgifter under EUs lovgivning har potensiale til å fjerne sammenhengen mellom forurensning og overdreven ressursforbruk, og økonomisk utvikling. På en annen side, beskriver Miljøbyrået hvordan slike tiltak svekker sitt eget skattegrunnlag, ettersom økt bruk av miljøvennlig teknologi fører til færre avgifter og inntekter til staten. Les mer her  

TALER:
President for Det europeiske råd Donald Tusk: Remarks after meeting with Taoiseach Enda Kenny
President for euroområdet Jeroen Dijssenbloem: Speech at the annual Bruegel dinner in Brussels, 6 September 2016
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip og Kommisær for digital økonomi og samfunn Günther H. Oettinger: Statement on the end of roaming charges in the EU

 *******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss