NHO Europanytt 08.10.2014

Ny håndbok for inkorporering av EU-lover | Reduksjon av karboninnhold i transportdrivstoff

Publisert 08.10.14

NHO Brussel

EØS: Ny håndbok for inkorporering av EU-lover
EFTA publiserte nylig sin håndbok med nye prosedyrer for inkorporering av EU-rettsakter i EØS-avtalen. Prosedyrene trer i kraft 20. oktober 2014, og skal sørge for hurtigere og mer effektiv innlemmelse av EU-rettsakter. Les mer her

KLIMA: Reduksjon av karboninnhold i transportdrivstoff
Europakommisjonen vedtok nylig et forslag om implementering av eksisterende krav i drivstoffkvalitetsdirektivet fra 2009. Forslaget innebærer blant annet en reduksjonsforpliktelse for leverandører av drivstoff om 6 prosent reduksjon innen 2020 av drivstoffets klimagassutslipp per energienhet i et livsløpsperspektiv. Les mer her

T
ALER:
Handelskommissær Karel De Gucht: The real TTIP is a prize worth having
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: Growing the European bioeconomy
Regionalkommissær Johannes Hahn: Growing Together, Smart Investment for People
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Sharing our success in a Startup Europe

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss