NHO Europanytt 08.10.2015

EU og USA må revidere 'Safe Harbor' | Tryggere, billigere og mer innovativ europeisk betaling | Oppdaterte regler på sikkerhetsutstyr, gassapparater og taubaner | Åpning og styresett i jernbanemarkedet | Kutter utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg | Norge best i klassen

Publisert 08.10.15

NHO Brussel

HANDEL: EU og USA må revidere 'Safe Harbor'
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt syn på dommen i EU-domstolen om 'Safe Harbor'-rammeverket. Ifølge organisasjonen skaper dommen stor rettslig usikkerhet og kan ha svært negative konsekvenser for EUs indre marked. BUSINESSEUROPE uttaler at 'Safe Harbor'-rammeverket må revideres snarest for å imøtekomme bekymringene knyttet til forslaget, særlig forbedre åpenheten og håndhevingen av regelverket. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Tryggere, billigere og mer innovativ europeisk betaling
Europaparlamentet stemte i dag for en oppdatering av EUs regler for betalingstjenester (PSD2). De nye reglene vil styrke forbrukervernet, samt promotere utviklingen og bruken av innovative nettbaserte og mobile betalinger, og dermed gjøre europeiske betalingstjenester tryggere og billigere for forbrukere og bedrifter. Loven må også vedtas av EUs medlemsland før den kan tre i kraft. Les mer her

INDRE MARKED: Oppdaterte regler på sikkerhetsutstyr, gassapparater og taubaner
Rådets stedlige representanter stemte i går for avtalene inngått mellom formannskapet og Europaparlamentet om å oppdatere reglene for bruken av personlig beskyttelsesutstyr, gassapparater og taubaner. Hensikten er å styrke forbrukerbeskyttelsen, sikre like konkurransevilkår, og forbedre markedsovervåkningen uten å skape unødige byrder og kostnader for næringslivet. Les mer her

TRANSPORT: Åpning og styresett i jernbanemarkedet
Rådet ble i dag enige om en generell tilnærming på to forslag om å liberalisere innenlandsk jernbanepassasjertrafikk og styrke forvaltningen av jernbaneinfrastrukturen. Forslagene er en del av markedssøylen i den fjerde jernbanepakken. Målet med de nye reglene er å forbedre kvaliteten på jernbanetjenester ved å gjøre dem mer dynamiske og kundeorienterte, samtidig som de bør oppmuntre til investeringer og innovasjon og sikre rettferdig konkurranse i jernbanemarkedet. Les mer her

MILJØ: Kutter utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg
Europaparlamentet stemte i går for regelverk som setter tak på utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg. Lovverket begrenser utslipp av svoveldioksid og nitrogendioksid fra blant annet elektriske generatorer og varmesystemer for privat eller industriell bruk. Ifølge parlamentarikerne er utslippsbegrensningene satt på et ambisiøst nivå for å forbedre luftkvaliteten over tid. Direktivet forhindrer ikke at medlemslandene kan iverksette strengere tiltak om nødvendig. Les mer her

EØS: Norge best i klassen
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, publiserte nylig de halvårlige resultatene som viser EFTA-landenes evne til å innføre nytt EØS-regelverk i tide. Av 31 land har Norge beveget seg fra nest sisteplass til førsteplass på listen, og gikk fra et gjennomføringsunderskudd på 2,0 prosent på forrige resultattavle til 0 prosent. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382