NHO Europanytt 08.12.2016

Ønsker færre hindringer til transport | Nytt direktiv mot skatteunndragelse | Nye grenser for luftforurensning | Støtter liberalisering av markedet for innenrikstog | BNP vokser 0,4 prosent i EU | Innovasjon sentralt i bærekraftig utvikling

Publisert 08.12.16

NHO Brussel

TRANSPORT: Ønsker færre hindringer til transport
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte nylig sin kommentar til Europakommisjonens offentlige høringer om veitransport i det indre marked. Organisasjonen er bekymret for en negativ trend i flere medlemsland hvor det oppstår hindringer for fri bevegelse. BusinessEurope utrykker også at det er et behov for klarhet og åpenhet i det eksisterende transportregelverket, samtidig som EU må sikre jevn implementering og håndhevelse over hele markedet. Les mer her

SKATT: Nytt direktiv mot skatteunndragelse
Rådet vedtok nylig et nytt direktiv som gir skattemyndigheter tilgang til informasjon som holdes av myndigheter med ansvar for å motvirke hvitvasking av penger. Direktivet forplikter også medlemsland til å oppgi informasjon vedrørende egentlig eierskap av virksomheter. Hensikten er å styrke tiltakene mot skatteunndragelse og svindel, og direktivet skal tre i kraft 1. januar 2018. Les mer her

MILJØ: Nye grenser for luftforurensning
Rådet vedtok i dag et nytt direktiv som fastsetter nasjonale grenseverdier for de farligste formene for luftforurensning. Direktivet definerer hvor store mengder forurensning er tillatt for hvert enkelt medlemsland per år. Hensikten er å forhindre 50 prosent av tidlige dødsfall som følger høy luftforurensning innen 2030. Les mer her

TRANSPORT: Støtter liberalisering av markedet for innenrikstog
Europaparlamentets transport- og turismekomité godkjente nylig en reform av regelverket for innenriksreiser med tog. De nye reglene skal gjøre markedet mer tilgjengelig for jernbaneselskap som vil tilby sine tjenester på strekninger som betjenes av statlige selskap. Hensikten er å promotere et bredere og bedre tilbud av togtransport i EU. Les mer her

ØKONOMI: BNP vokser 0,4 prosent i EU
Eurostat publiserte nylig en rapport som viser at EUs samlet BNP har steget med 0,4 prosent i tredje kvartal av 2016. Sammenlignet med samme periode i 2015, ligger stigningen på 1,9 prosent. I Norge har BNP sunket med 0,5 prosent i tredje kvartal av 2016 og sunket med 1,0 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Les mer her

KLIMA: Innovasjon sentralt i bærekraftig utvikling
Det europeiske miljøbyrået publiserte i går en rapport om innovasjonens rolle i EUs langtidsstrategi for bærekraft og lave utslipp. Sammen med Det europeiske miljøinformasjons- og observasjonsnettverket, utforsker Miljøbyrået hvilken innovasjon og ny kunnskap kan støtte overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Innovasjon innen ny teknologi blir trukket frem som en sentral faktor. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Introductory statement at the Eurogroup press conference (first press conference)
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Introductory statement at the Eurogroup press conference (second press conference)

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss