NHO Europanytt 09.01.2017

Økt varehandel i 2016 | Redusert ledighet i EU | Denne uken i EU

Publisert 09.01.17

NHO Brussel

HANDEL: Økt varehandel i 2016
Ifølge beregninger lagt fram av Eurostat nylig, sank varehandelen i EU fra oktober til november i 2016 med 0,1 prosent. For november 2015 sammenlignet med november 2016 var det imidlertid en økning i varehandelen i EU på 3,4 prosent. Størst var økningen i Luxemburg, Slovenia og Romania. I Norge var det fra oktober til november i 2016 en økning i varehandelen på 0,2 prosent. For november 2015 sammenlignet med november 2016, var det en økning i varehandelen på 0,4 prosent i Norge. Les mer her

ARBEIDSLIV: Redusert ledighet i EU
I
følge tall fra Eurostat som ble publisert i dag, sank arbeidsledigheten i EU med henholdsvis 0,1 prosent fra oktober til november i 2016. Sammenlignet med samme måned i 2015, var nedgangen på 0,7 prosent i november i 2016. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN holder årets første møte i Kommisjonskollegiet på Malta, for å markere starten på det maltesiske formannskapet i Rådet. Kommisjonen organiserer ekspertmøte om tingenes internett og personvern og sikkerhetsprinsipper.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Tre komitéer skal organisere en utspørring av Kommissær Gunther Oettinger i anledning hans nye rolle som Visepresident for budsjett og HR i Europakommisjonen. Komitéen for juridiske spørsmål skal stemme over en anmodning fra Parlamentet om lovgivning for håndtering av juridiske og etiske utfordringer som oppstår som følge av den økte bruken av robotikk og kunstig intelligens. Komitéen for borgerrettigheter skal diskutere utviklingen i flyktningsituasjonen og flyktningeavtalen mellom EU og Tyrkia. Det maltesiske formannskapet skal presentere sine prioriteringer for justis- og sikkerhetsområdet og støtte til bedrifter i EU for komitéen for borgerrettigheter og komitéen for juridiske spørsmål. De politiske gruppene skal forberede plenumssamlingen og valget av ny parlamentspresident.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss