NHO Europanytt 09.02.2015

Redusert energiforbruk | Overskudd i handelen med tjenester | Denne uken i EU

Publisert 09.02.15

NHO Brussel

ENERGI: Redusert energiforbruk
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, var energiforbruket i EU i 2013 nede på tidlig 1990-tallsnivå. Forbruket hadde en nedgang på 9,1 prosent sammenlignet med toppnivået i 2006. I samme periode importerte EU 53 prosent av energiforbruket sitt. Tall for Norge viser en økning i energiforbruket fra 1990 og fram til 2013. Les mer her

HANDEL: Overskudd i handelen med tjenester
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, hadde EU et overskudd i den internasjonale tjenestehandelen i 2013. En tredjedel av handelen var med EFTA-landene. Overskuddet økte fra 161 milliarder i 2012 til 178 milliarder i 2013. Les mer her 

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Opening speech at the Energy Union Conference, Riga
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the Energy Union Conference in Riga 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle saker. EUs utenriksministre skal diskutere EUs relasjoner med Afrika, og kampen mot internasjonal terrorisme. Ministrene skal også forberede det uformelle EU-toppmøtet om terrorisme. Rådet for generelle saker har kampen mot terrorisme, forberedelse av EU-toppmøtet i mars, EUs flerårige budsjett, og det latviske formannskapet på agendaen. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer en nettkonferanse om digital turisme, informasjonsdager om Horisont 2020 og en konferanse om implementeringen av EUs nye direktiv om offentlige anskaffelser. Visepresident for vekst og sysselsetting Katainen og Finanskomissær Hill skal ha møte med Finansminister Siv Jensen.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal stemme over opprettelsen av en spesialkomité på skatteunndragelse, drøfte prioriteringer for det uformelle EU-toppmøtet om terrorisme og stemme over en resolusjon om mulige anti-terrortiltak. De skal videre stemme over en resolusjon som oppfordrer Europakommisjonen til å legge fram lovforslag om opprinnelsesmerking av kjøtt brukt i prosesserte produkter. De skal også drøfte pasienters adgang til kostbar innovativ medisin. I tillegg står Ukraina, Syria og Irak på agendaen. Utenrikskomiteen skal drøfte forholdet mellom EU og Russland. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss