NHO Europanytt 09.02.2017

Ønsker økt kontroll av miljøtesting av biltyper | Innholdstjenester skal kunne brukes over landegrensene | Nytt støtteprogram til strukturreformer i medlemslandene

Publisert 09.02.17

NHO Brussel

INDRE MARKED/KLIMA: Ønsker økt kontroll av miljøtesting av biltyper
Europaparlamentets indre markeds-komité stemte i dag over forslag til nye EU-regler for miljøtesting av ulike biltyper. Dette er tiltak som følge av avslørte uriktigheter i utslippsdataene for Volkswagenbiler i 2015. I 2016 la Europakommisjonen frem forslag til strengere EU-regler for å gjøre miljø-testingen av biltyper mer uavhengig, samt styrke kontrollen på nasjonalt og europeisk nivå. Indre markeds-komitéen vil bl.a. at bilprodusenter som bryter regelverket skal kunne ilegges bøter på opptil 30 000 Euro per bil. Dette er penger som igjen skal brukes til markedsovervåking og forbrukervern. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Innholdstjenester skal kunne brukes over landegrensene
Europaparlamentet og Rådet kom nylig til enighet om nye regler som vil gjøre det mulig for brukere i EUs medlemsland å benytte seg av kjøpte innholdstjenester også ved midlertidig opphold i andre medlemsland.  Les mer her

UTVIKLING: Nytt støtteprogram til strukturreformer i medlemslandene
Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet kom i går til enighet vedrørende et støtteprogram tilknyttet strukturreformtjenesten (SRSP). Støtteprogrammet skal sørge for finansiering av teknisk assistanse knyttet til strukturelle reformer som er nødvendig for å skape vekst og arbeidsplasser til forespørrende medlemsland. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

                                                                                             

Kontakt oss