NHO Europanytt 09.03.2015

Rapport om forholdet mellom EU og Kina | 73 lovforslag offisielt trukket tilbake | Implementeringen av EUs vannlovgivning | Denne uken i EU

Publisert 09.03.15

NHO Brussel

HANDEL: Rapport om forholdet mellom EU og Kina
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin rapport «EU-China Relations – 2015 and beyond». Rapporten er en oppfølging til en statusrapport fra 2011 som ga konkrete anbefalinger for å utvikle forholdet mellom EU og Kina. Rapporten viser framgang på noen områder, men at mye fortsatt gjenstår. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

FORENKLING: 73 lovforslag offisielt trukket tilbake
Europakommisjonen bekreftet nylig sitt annonserte initiativ til forenkling ved offisielt å trekke tilbake 73 lovforslag. De aktuelle forslagene er nå publisert i Den europeiske unions tidende. De 73 forslagene er valgt ut etter konstruktive diskusjoner med de andre institusjonene. Les mer her

MILJØ: Implementeringen av EUs vannlovgivning
Europakommisjonen la i dag fram en meddelelse og to rapporter om EUs vannlovgivning. De tre dokumentene viser hvordan lovgivningen på dette feltet kan være en kilde til grønn og blå økonomisk vekst, med teknologier for vannforvaltning i sentrum for øko-innovasjon. De tar også for seg den nasjonale implementeringen av EUs regelverk og gir konkrete anbefalinger til medlemslandene. Les mer her

TALER:
Førstevisepresident Frans Timmermans: A Fresh Start

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for sysselsetting og sosialpolitikk, helse og forbrukerspørsmål, i Rådet for økonomi og finans, i Rådet for justis og innenriks og i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi. Arbeidsministrene har det europeiske semester, inkluderende arbeidsmarked og rammeverket for helse og sikkerhet på arbeidsplassen på agendaen. Finansministrene skal bli enige om et forslag om det europeiske fondet for strategiske investeringer, en del av Juncker-planen. Ministrene har også bankunionen på agendaen. Eurogruppen har også møte.  Justisministrene skal diskutere personvernforordningen og migrasjonsmønstre. Samferdselsministrene skal diskutere den politiske pilaren i den fjerde jernbanepakken, som gjelder liberalisering av jernbanetjenester.
EUROPAKOMMISJONEN skal publisere årets resultattavle for justisområdet.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal stemme over investeringsplanen, avgifter på kredittkortbruk, retningslinjer for neste års EU-budsjett og en resolusjon om likestilling. I tillegg skal de stemme over en resolusjon om EU-toppmøtet som finner sted 19.-20. mars.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss