NHO Europanytt 09.03.2017

Enighet i EUs trepartssamarbeid om ny rammeavtale for aldring i arbeidslivet | Bedre sikkerhet for medisinsk utstyr | Strengere regler for å forhindre nye former for terrorisme | Strengere grensekontroller i Schengen

Publisert 09.03.17

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Enighet i EUs trepartssamarbeid om ny rammeavtale for aldring i arbeidslivet
Europeiske arbeidsgiver- og fagforeninger kom i går til enighet om en ny rammeavtale for aktiv aldring med en tverrgenerasjonell tilnærming. Avtalen skal sikre sunne, trygge og produktive arbeidsmiljøer og arbeidsorganisering som muliggjør for arbeidstakere å delta i arbeidslivet hele veien frem til lovfestet pensjonsalder. Arbeidsgiverorganisasjonene BusinessEurope, hvor NHO er medlem, UEAMPE, CEEP og fagforeningsorganisasjonen ETUC signerte avtalen under det sosiale trepartstoppmøte som fant sted onsdag i forkant av møtet i Det europeiske råd torsdag til fredag denne uken. Les mer her

HELSE: Bedre sikkerhet for medisinsk utstyr
Rådet vedtok nylig to nye forordninger med formål å forbedre sikkerheten ved bruk av medisinsk utstyr og utstyr til in-vitro diagnostikk. De to forordningene som ble foreslått av Europakommisjonen allerede i 2012 endrer de eksisterende EU-reglene på området som daterer seg tilbake til 1990-årene. De nye lovtekstene skal blant annet forbedre tilgjengeligheten av klinisk data på utstyr og tydliggjøre produsentenes ansvar for å følge opp kvaliteten og sikkerheten til produktene som slippes på markedet. Det skal også bli enklere å spore utstyr tilbake til produsent ved hjelp av unike identifikasjonsnummer, og en sentral database for produktinformasjon skal gjøres tilgjengelig i EU. De nye reglene vil trå i kraft etter at de har blitt formelt vedtatt av Europaparlamentet. Det forventes at dette vil skje i starten av april.  Les mer her

INNENRIKS: Strengere regler for å forhindre nye former for terrorisme
Rådet vedtok nylig et nytt direktiv for terrorbekjempelse. De nye reglene i direktivet er en oppdatering og utvidelse av eksisterende terrorbekjempelsesverktøy og er en respons til terrortrusselens utvikling. Kriminalisering av trening og reising med formål om å delta i terrorgrupper eller utføre terrorhandlinger, samt organisering eller tilrettelegging av slike reiser skal bidra til å forhindre fremtidige terroranslag i Europa. Rettighetene til terroroffer skal også styrkes. Les mer her

UTENRIKS: Strengere grensekontroller i Schengen
Rådet vedtok nylig nye regler for systematisk sikkerhetskontroll av reisende som krysser eksterne Schengen-grenser opp mot relevante databaser. Kontrollene gjelder alle reisende, inkludert EU-borgere med rett til fri bevegelse. De nye reglene er en del av EUs respons på den økte terrortrusselen i Europa. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Margrethe Vestager: on a Commission decision fining six car air conditioning and engine cooling suppliers € 155 million in cartel settlement
Felles uttalelse fra Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker, Rådets president Donald Tusk, Maltas statsminister Joseph Muscat samt  generalsekretæren i ETUC og presidenten i BusinessEurope: Joint statement following the Tripartite Social Summit  

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss