NHO Europanytt 09.04.2014

Uttalelse fra BUSINESSEUROPE om ungdomsgaranti | Nye EEAG-retningslinjer | Virksomhetsrelaterte tjenester avgjørende for europeisk næringsliv | Tiltak for å øke salget av landbruksprodukter | Strengere krav for bruk av sivile droner | Økt aksjonærengasjement og større innflytelse på lønninger

Publisert 09.04.14

NHO Brussel

ARBEID: Uttalelse fra BUSINESSEUROPE om ungdomsgaranti
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en uttalelse om EUs ungdomsgaranti som skal redusere den høye arbeidsledigheten blant ungdom i Europa. Organisasjonen presiserer at dette ikke er en strukturell reform i seg selv, og at det derfor ikke må bli brukt som et middel for å unngå nødvendige strukturelle reformer. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

STATSSTØTTE: Nye EEAG-retningslinjer
Europakommisjonen vedtok i dag nye retningslinjer for statsstøtte innen miljø og energi (EEAG). Retningslinjene adresserer markedsvridninger som kan følge av subsidier til fornybare energikilder, og promoterer en gradvis overgang til markedsbasert støtte for fornybar energi. Kriterier for unntak for energiintensiv industri er også inkludert. Les mer her

NÆRINGSLIV: Virksomhetsrelaterte tjenester avgjørende for europeisk næringsliv 
Europakommisjonen publiserte i dag en rapport fra høynivågruppen for virksomhetsrelatert tjenestesektor. Gruppen fremhever sektorens økende betydning og foreslår seks konkrete tiltak som skal bidra til at Europa tilpasser seg, og drar nytte av, utviklingen på det globale markedet. Les mer her

LANDBRUK: Tiltak for å øke salget av landbruksprodukter
Landbrukskomiteen i Europaparlamentet godtok i går en avtale inngått med Rådet om virkemidler for å øke salget av landbruksprodukter fra EU på det europeiske markedet og i tredjeland. Avtalen omfatter også tiltak for å gjenvinne forbrukernes tillit ved forstyrrelser i markedet. Les mer her

TEKNOLOGI: Strengere krav for bruk av sivile droner
Europakommisjonen la i går frem forslag om nye og strengere standarder for regulering av sivile droner. Målet med tiltaket er å legge til rette for at europeisk industri kan bli verdensledende innenfor denne teknologien, men samtidig sørge for at nødvendige sikringstiltak er på plass. Les mer her

FINANS: Økt aksjonærengasjement og større innflytelse på lønninger
Europakommisjonen vedtok i dag en tiltakspakke innenfor selskapsrett. Pakken inkluderer blant annet tiltak for bedre selskapsstyring og kostnadseffektive selskapsrettslige løsninger for SMBer. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Youth Guarantee: Making it Happen
Miljøkommissær Janez Potočnik: Our role models and their outstanding environmental contribution
Regionalkommissær Johannes Hahn: Turning Cities into Centres of Opportunity 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss